Fejlesztő Gondozó Központ

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

Fejlesztő Gondozó Központ

1158 Budapest, Molnár Viktor u.94-96.

feno-ujpalota@eszixv.hu

Tel.:417-3380

Egységvezető: Némethné Varga Viktória

 

 

A Fejlesztő Gondozó Központ az ESZI egységeként végzi súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali ellátását 1991 óta, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátást. A szolgáltatás alapvető célja, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor team munkában határozzuk meg, maximális módon figyelembe véve a fogyatékos személy aktuális állapotát, illetve individuális szabadságát. Az intézmény elsődleges feladata a fogyatékos személyek hátrányainak csökkentése, esélyegyenlőségük megalapozása és a társadalom szemléletformálása.

Intézményünk a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 a) tanácsadás,

b) készségfejlesztés,

c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,

d) étkeztetés,

e) esetkezelés,

f) felügyelet,

g) gondozás

h) közösségi fejlesztés

i) gyógypedagógiai segítségnyújtás és

j) pedagógiai segítségnyújtás