Szociális Munka Napja díjátadó

2017. november 16-án, a Szociális Munka Napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal Dísztermében ünnepeltük a XV. kerületi szakembereket

 

 

 

 

 

 

„Év Szociális Munkása” díj

Kiss Melinda

Kiss Melinda 2000 óta dolgozik a gyermekvédelemben, 2008 decemberétől a Fióka munkatársaként. Szakmai fejlődésének útját nehezen kezelhető ügyfelek sora kíséri. Emberismerete és humora segítségével szót ért a legkülönfélébb kliensekkel. Az ügyfelekkel kialakított kapcsolatában a tisztelet, az empátia és a következetesség uralkodik. Egyaránt megtalálja a hangot a kis- és nagy gyermekekkel, ill. felnőttekkel. Napi munkavégzésében pontos, alapos, nem riad vissza az adminisztrációtól. A Fióka munkatársai számíthatnak segítségére, támogatására, és botanikai kísérleteinek eredményeire.

 

 

„Év Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja” díj

 

Kollár Nikolett

Kollár Nikolett 2011-ben kezdett el dolgozni az ESZI Központban. 2012-től a munkaügyi feladatok kerültek napi feladatainak fókuszába. 2014-2015-ben egyszerre két képzésbe is belevágva szerzett Bérügyintéző, valamint Társadalombiztosítási ügyintéző végzettséget. Niki rendelkezik az összes olyan tulajdonsággal, amelyek a kiváló munkaügyes munkatársakat nélkülözhetetlenné teszik egy szervezetben: adminisztratív szakértő: Nikinél jobban senki nem igazodik ki a munkatársak ügyes-bajos munkaügyi problémáin, bér- és adópapírjain, kinevezésein és azok módosításain. A változtatások segítője: a jogszabályi környezet, a fejlesztések megkívánják, hogy a humánerőforrás jellemzői is idomuljanak a szervezeti átalakulásokhoz. Niki mindig konstruktív javaslatokkal képes támogatni a szükséges átalakításokat. A munkatársak szószólója: Niki mindig, minden kollégával kedves és megértő, legyen bármiről szó, belépésről, kilépésről vagy csak valamilyen felmerülő családi gondról, egyéni élethelyzetről. Köszönjük munkádat!


 

„Év Családgondozója” díj

 

Urbánszky László (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)

Urbánszky László kollégánk 2005. január 1-e óta dolgozik Alapítványunknál, 2011. óta szakgondozó munkakörben a családok átmeneti otthonában, korábban a Zagyva utcai intézményben. Munkavégzése során mindig nagyon alapos, a legnehezebb feladatokkal is terhelhető munkatársként ismertük meg. Kiegyensúlyozott vérmérsékletű, szinte semmi nem rendítheti ki szokásos nyugalmából, emiatt sokszor viccelődünk vele. Jól kommunikál az intézményben lakó családokkal, konstruktív javaslataival, személyes részvétellel sokszor segít a napi problémák megoldásában. Szívesen vállal többletfeladatokat, legyen az beteg kollégák helyettesítése, gyerekekkel történő sportolás, közösségi programokon való részvétel vagy bútorok cipelése, rejtőzködő rovar felkutatatása. Jó közösségi ember, aki nem csak munkájával, de közösségépítő tevékenységével is elnyerte a nem csak Aporháza utcai, hanem az Alapítvány többi intézményében dolgozó munkatársai megbecsülését és szeretetét, például rendszeresen öregbíti alapítványunk hírnevét számos futóversenyen.

 


 

Hűségjutalomban részesültek

 

Balláné Mohai Éva Bernadett

1992-től dolgozik a közszférában. Pályafutását a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Számviteli Csoportjában kezdi, majd ’97-től az Intézménygazdálkodási Csoportnál folytatja, ahol számviteli feladatokat lát el.1999-ben az Egyesített Szociális Intézmény megalakulásánál aktív alapító tag, ahol aztán 15 évig könyvel. Átszervezések következtében harmadik éve munkatársunk az ÉNO-ban. Gazdasági és adminisztratív ügyek „mindentudója”. Tudása és kiemelkedő szakmai tapasztalata nagyban segítette az dokumentálás, az ügyvitel és az irattár korszerűsítését. A munkatársak és a kliensek maradéktalan bizalmát, szakszerű ügyintézésével, türelmével, empatikus, segítő magatartásával nyerte el. Pontos munkavégzésére számítva, bízunk benne, hogy még jó néhány évig teremt biztos alapot a szakmai munkának.

Dányiné Utasi Edit

1997-től dolgozik kerületünkben, mint területi gondozónő. Munkáját magas színvonalon végzi, megbízható, vidám. Kedvességével, emberséges magatartásával kivívta mind ellátottai, mind kollégái szeretetét és tiszteletét. Problémamegoldó képessége kiváló, mindig lehet számítani javaslataira, tanácsaira.

 

 

 

Hirschné Dula Zsuzsa

1997-től dolgozik a kerületünkben, jelenleg a Pajtás étteremben végzi munkáját, mely során törekszik a pontosságra, precíz munkavégzésre. Tiszteli és szereti az idős embereket. Lelkiismeretes, őszinte. Problémamegoldó képessége jó, javaslataira lehet számítani. Kollégáival szemben segítőkész.

 

 

 

Nagy Katalin

1997 óta dolgozik kerületünkben, mint területi gondozónő. A rá bízott feladatokat legjobb szakmai tudása szerint látja el, ellátottai iránt elkötelezett. Munkájában felelősségteljes, lelkiismeretes. Kollégáival szemben segítőkész, együttműködő. Jó csapatjátékos. A legnehezebb gondozási feladatokat nagy szakértelemmel látja el, nem ismeri a lehetetlen fogalmát.

 

 

Százné Orosz Krisztina

1991-ben, kollégiumi nevelőtanárként kezdte közalkalmazotti pályafutását. Mivel a rábízott középiskolás lányok nem voltak eléggé problémásak, hamarosan munkahelyet váltott, és pártfogó felügyelőként helyezkedett el, ahol a bűncselekményt elkövetett fiatalok segítése, támogatása volt a feladata. 1992-ben került pártfogóként a XV. kerületbe, 1997-ben aktívan

részt vett a XV. kerület gyermekvédelmi rendszerének újjászervezésében, valamint a Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ létrehozásában. Előbb családgondozóként, később a vezető helyetteseként dolgozott, majd 2014-ben elődjétől átvette az egység irányítását. 2016 óta az ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője, illetve az Egyesített Szociális Intézmény igazgatóhelyettese.

 

 

Jubileumi jutalomban részesültek

László Margit

1987 óta dolgozik közalkalmazotti szférában. 2000-ig az egészségügyben védőnői hivatását gyakorolta majd az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa. Jelenleg, mint teológus, mentálhigiénés tanácsadó dolgozik. Feladata sokrétű, mentálhigiénikusként egyéni tanácsadást végez, illetve pár- és családkonzultációt vezet. Közösségi mentálhigiénés feladataihoz tartozik a Kanga baba-mama klubban végzett munka, Napsugár klub, Bibliaismereti csoport és az Alzheimer betegek hozzátartozóinak csoportjának vezetése. Részt vesz a munkanélküliekkel kapcsolatos feladatok ellátásában. Aktívan jelen van a családos tábor szervezésében és lebonyolításában. Jelenlegi távolmaradásának oka a mediátor képzésen való részvétel, ami egy újabb feladatkör, a felügyelt kapcsolattartás betöltéséhez szükséges. 

 

Mautnerné Kaszab Emília

„Nem esik messze az alma a fájától” szólás Emília esetében érvényesült. Családjából többen is az egészségügyben dolgoztak, így Ő, gyerekkorától tudatosan készült a segítő foglakozásra.

Az egészségügyi középiskola elvégzését követően sebészeti asszisztensként dolgozott. A gyermekeivel otthon töltött évek után az egészségügybe tért vissza. A munka mellett ideggyógyászati és pszichiátriai szakképzésben vett részt és sokáig ezen a területen tevékenykedett.  E közben igyekezett a munkáját és a családi életét összeegyeztetni azonban felmerült benne, hogy változtatásra van szükség. Szociális asszisztensnek tanult és 2015. júliustól a Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa lett. 2016 ősz óta a MUFTI csapatát erősíti. Közelgő nyugdíjba vonulását követő időszakra is vannak tervei, a segítő hivatás közelében szeretne maradni.

Mike Krisztina

25 éve közalkalmazott. Pályáját óvónőként kezdte, majd dolgozott a Kútvölgyi Idősek Otthonában, majd a Vakok Állami Intézetében és 2002 januárjától az ÉNO megbecsült munkatársa. A nappali ellátásban alapfeladatain túl, a társastánccsoport irányítója. Tudását folyamatosan bővíti, koreográfiákat készít, bemutatkozási lehetőségeket szervez a csoport számára, mely a társadalmi érzékenyítés fontos eleme. A fogyatékkal élők segítését a munka világába kiemelten támogatja, meghatározó szerepe volt a tészta manufaktúra és a gyöngyfűző műhely elindításában és működtetésében. A segítő munkában empátiája és partneri attitűdje, miatt ellátottaink legfőbb bizalmasa. Értékes munkájára a jövőben is számítunk.

 

Stefkóné Szombathy Éva

Stefkóné Szombathy Éva 2009-ben kezdett dolgozni a XV. kerületében. 1977. szeptember 01-vel a III. kerület egyik bölcsődéjében helyezkedett el, mint gondozónő. 1987 szeptemberétől a II. kerület Fillér utcai Idősek klubjában volt gondozónő, majd klubvezető. 1990-ben az V. kerület Magyar utcai Gondozási Központban kezdett el idősekkel foglalkozni. Az V. kerületben, 1992-ben megnyíló Gondozó Ház vezetője lett. Szakmai tudása folyamatos fejlesztése érdekében főiskolai diplomát szerzett a Kodolányi János Főiskola szociális munka szakán. A XV. kerületben először az idősek átmeneti otthona - Gondozó Ház – részlegvezetője volt. 2012 tavasszal az Egyesített Szociális Intézmény Területi Gondozás egységvezetője lett. 2017 februárjában az Stefkóné Szombathy Éva vezetésével elindult a XV. kerületben a demenciával élők számára szervezett nappali ellátás. 2017. szeptember 1-től, 40 év szolgálat után vonult nyugdíjba.

Szabó János

1984-től dolgozik a közszférában akkor végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, gépesített lövész tiszti és általános iskolai pedagógus szakos diplomát szerzett, hivatásos katonaként teljesített szolgálatot. A hadsereg átszervezése után Budapesten pedagógusként helyezkedett el, nevelő tanárként dolgozott a Fővárosi Önkormányzat Menyecske utcai gyermekotthonában. A 90-es évek elején felkeltette érdeklődését a családsegítés, az Újpesti Családsegítő Központban először családgondozó, később tanácsadóként dolgozott. 1996-ban az elsők között végezte el az adósságkezelő tanácsadói tanfolyamot majd kollégáival közösen beindított egy új szociális szakmai szolgáltatást, az adósságkezelési tanácsadást. 2003-tól az Óbudai Családsegítő Központnál folytatta a tanácsadói tevékenységét, majd váltott, és utógondozóként dolgozott a Fővárosi Önkormányzat Sziget Gyermekotthonában. 2014-től az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ adósságkezelési tanácsadója.

 

 

Nyugdíjba vonulók köszöntése

Kondásné Juhász Anna

2000-től dolgozott intézményünkben a nappali ellátás gondozónőjeként. Munkáját lelkiismeretesen végezte. Jó kapcsolatot alakított ki a nappali ellátás tagjaival, a szociális étkezést igénybe vevőkkel. A nappali ellátásban aktívan részt vett, humorával sokszor felvidította az idős ellátottainkat. Munkáját az ellátottak feltétel nélküli szeretettel, kollégái megbecsüléssel jutalmazták. Mindenkinek legjobb tudása szerint segített. Nyugdíjas éveire kívánunk sok egészséget, boldogságot!

Nagy Lászlóné

1989 óta dolgozott a kerületünkben szociális gondozónőként. Csendes, megbízható, őszinte, jó kapcsolatot ápolt munkatársaival.  Munkájában következetes, lelkiismeretes és megbízható volt. Gondozottjainak hitet és önbizalmat adott a munkája során. Kollégái mindig számíthattak tanácsára javaslatára. Ellátottai szeretettel beszélnek róla.

Nyugdíjas éveihez kívánunk sok egészséget, boldogságot!

 

 

Intézményi dicsérő oklevelek

 

Kéri Márta Anna

Az ÉNO alapít tagja. A kezdetektől segítette a fogyatékkal élők új szolgáltatás típusának-a nappali ellátásnak-, módszertani kialakítását, formálását. Szereti a kihívásokat, feladatait pontosan, szakszerűen, maximalistán teljesíti. Hivatástudata példaértékű. Egész pályája során lépést tartott a szakma változásaival, folyamatosan vesz részt képzéseken. Az ÉNO-ban a legsúlyosabb fokban sérült szocioterápiás csoportot vezeti 14 éve szakértelemmel és végtelen szeretettel. Tudása, mérhetetlen szakmai tapasztalata, embersége a szakmai munkaközösség egyik legértékesebb tagjává teszi.

Ódry Judit

1998-ban végzett a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi főiskolai karán gyógytornász szakon. 2007. február óta dolgozik intézményünkben. Munkája sokrétű, melyet nagy odaadással végez. Mozgásterápiája a házi segítségnyújtást és a nappali ellátást igénylők részére is segítséget nyújt. Kollégáival szemben segítőkész, mindig lehet rá számítani.

 

 

 

Petrányi Mária

2005-től dolgozik intézményünkben, mint területi gondozónő. Munkáját nagy odafigyeléssel, végzi. Megbízható, lelkiismeretes, empatikus. Kedvességével, emberséges magatartásával kivívta mind ellátottai, mind kollégái szeretetét és tiszteletét. Kollégáival szemben segítőkész, mindig számíthatnak rá.

 

 

 

 

Vadászné Kampós Eszter                                        

Kolléganőnk lénye és megnyilvánulásai különlegesek és szívet melengetőek. Ahogy Ő fordul az emberekhez, és főképp a mi FENO-s gyermekeinkhez, azt az iskolákban nem tanítják. Ha létezik „Szellemekkel suttogó”, akkor „Gyerekekkel suttogó” is, - és az Ő lenne. Minden gyermekünk megtalálja benne az örök bizalmat és megnyugvást. Ha film lenne, mást elképzelni sem lehetne a főszerepre, ő azonban nem, vagy csak vonakodva vállalná a főszerepet, - juszt is ha róla készülne a film. Szerénysége és alázata a „szociális műfaj” iránt mindannyiunknak például szolgál. Műfaj független tehetség, könnyen alkalmazkodik az Élet írta forgatókönyvhöz, legyen szó gyerekeket megnevettető komédiáról és a napi munka világát jelentő szappanoperáról, de a hétfői drámában is ugyanúgy megállja a helyét a mi Esztink. Ha érte kiáltasz, segíts, hozd, emeld, húzd, rakd, told, menj, tedd; akkor ő segít, hoz, emel, húz, vállal, rak, tesz – és nem kérdez. Csendessége, kedves szavai, szelídsége, - kicsit és nagyot cinkosává tesz. Az „Eszter” perzsa eredetű női név, jelentése csillag. Kívánjuk, hogy a „mi Csillagunk” sokáig ragyogja be gyermekeink és a FENO életét.

 

 

Gratulálunk és köszönjük munkátokat!

 

 

 

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-09-17 08:20:16
Feltöltve: 2018-09-03 08:34:56
Feltöltve: 2018-09-03 08:34:00
Belépés

Elfelejtett jelszó