2016. november 17-én tartottuk a Szociális Munka Napja ünnepséget

Ebben az esztendőben 25 éves jubileumi jutalomban részesült:

Bozsik Brigitta

1998 óta dolgozik kerületünkben. Területi gondozónőként kezdte, majd 2001 óta csoportvezetője a Kontyfa utcai házi segítségnyújtásnak. Az évek folyamán nagy tapasztalatra tett szert a segítő szakmában. Munkáját nagy odaadással és lelkiismerettel végzi. Kollégáival kiemelkedően jó a kapcsolata, mind szakmailag, mind a magánéletben számíthatnak segítségére. Igazi „Pajtás”- sá vált a közelmúltban, kívánjuk, hogy örömét lelje a Pajtás étterem étkezőinek elégedettségében.

Csiki Rozália

1991-ben kezdett dolgozni kerületünkben, mint klubgondozónő, majd 2000-től klubvezetőként színesíti a klubtagok mindennapjait a Klebelsberg utcai Idősek Klubjában. 25 éve nagy türelemmel, szakmai elhivatottsággal, fáradhatatlanul gondoskodik az idős emberekről. Csendes, megbízható. Őszinte, jó kapcsolata alakult ki munkatársaival is.  Megértő és segítőkész, személyisége példa a vele dolgozók számára. Ebben az évben megmutatta, hogy kétszeres energiával és kitartással képes dolgozni munkatársainak segíteni, az idős emberek elégedettsége érdekében. Köszönet mindenért.

Vad Sándor Ferencné

1991 óta dolgozik kerületünkben, mint területi gondozónő a Kontyfa utcai házi segítségnyújtás szolgáltatásban. Tiszteli és szereti az idős embereket, akik minden problémájukkal, bizalommal fordulnak felé. Munkájában mindig következetes, lelkiismeretes és megbízható. Minden gondozottjából képességétől függően a lehető legjobbat hozza ki, ezzel hitet és önbizalmat ad számukra. Kolléganőként is mindig lehet számítani javaslataira, tanácsaira.

Jobbágy Mária

Népművelőként dolgozott a Csokonai Művelődési Központban, majd az Újpalotai Szabadidős Központban. Ezt követően 1987-től az Újpalotai Családsegítő Szolgálatnak volt az alapító vezetője hét éven keresztül. 2012 óta dolgozik a Területi Gondozás mentálhigiénés munkatársaként. Odaadó munkájának köszönhetjük, hogy kerületünkben egyre ismertebb a Levendula 60+ program, melynek koordinálásával egyre szélesebb körben teszi lehetővé az összefogást nemzedékek, szervezetek között. 2014-ben Újpalota Érdemérem Díjat vehetett át az idősbarát pályázat elnyerése érdekében kifejtett aktív közreműködéséért.

Szabóné Busi Juliánna

1987-től kezdte főiskolai tanulmányait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola gyógypedagógiai tanár képzésén. 1991 augusztusától gyógypedagógus munkakörben helyezkedett el a Budapest XV. kerületében az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában. A feladat kihívás, hiszen az intézmény a főváros első nappali ellátása fogyatékkal élő felnőttek számára, így szociális ellátásuk módszertana sem ismert. A medicinális meghatározottságú szemléleten nyugvó, gyógypedagógiai fejlesztés felnőttekre történő adaptálása az első feladat. Ennek érdekében 1992-ben felsőfokú intenzív továbbképzésen vett részt fogyatékosok egyéni-és csoportos fejlesztése témakörben.

A nappali ellátás kialakítása, az egyéni, differenciált fejlesztés megszervezése, szabadidős programok biztosítása, a családokkal való kapcsolattartás, a lakókörnyezet „érzékenyítése”, a társintézményekkel és a civil szervezetekkel kapcsolati háló kialakítása napi feladata volt. 2001-től a nappali ellátás vezetője lett. 2004-ben szociális szakvizsgát tett fogyatékkal élő személyek szociális ellátásából. A multidiszciplináris szemlélet kialakítása érdekében 2009-ben az ELTE TÁTK karán szociális menedzser diplomát szerzett. 2011-ben a Debreceni Egyetem mesterképzésén szociális munkásként végzett. 2014-ben miniszteri dicsérő oklevelet, 2015-ben Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem díjat kapott a Szociális és családvédelem területén végzett tevékenységéért.

Százné Orosz Krisztina

1991-ben, kollégiumi nevelőtanárként kezdte közalkalmazotti pályafutását. Mivel a rábízott középiskolás lányok nem voltak eléggé problémásak, hamarosan munkahelyet váltott, és pártfogó felügyelőként helyezkedett el, ahol a bűncselekményt elkövetett fiatalok segítése, támogatása volt a feladata. 1992-ben került pártfogóként a XV. kerületbe, ahonnan azóta is szinte csak aludni jár haza. 1997-ben, amikor már a büntetőeljárásban való közreműködés sem volt elég izgalmas számára, részt vett a XV. kerület gyermekvédelmi rendszerének újjászervezésében, majd a Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ létrehozásában. Előbb családgondozóként, később a vezető helyetteseként dolgozott 2014-ig, amikor elődjétől átvette az intézmény irányítását. Januártól az új, integrált intézmény, az ESZI Család- és Gyermekjóléti Központját vezeti. A 25 éves közalkalmazotti jogviszonyából 24-et a XV. kerületben töltött.

30 éves jubileumi jutalomban részesült:

Nagy Katalin

1997 óta dolgozik kerületünkben, mint területi gondozónő az Arany János utcai házi segítségnyújtásban. A rábízott feladatokat legjobb szakmai tudása szerint látja el, ellátottai iránt elkötelezett. Munkájában felelősségteljes, lelkiismeretes. Kollégáival szemben segítőkész, együttműködő. Jó csapatjátékos. A legnehezebb gondozási feladatokat nagy szakértelemmel látja el, nem ismeri a lehetetlen fogalmát.

Molnárné Csillag Mirna

Pályája elején nevelőtanárként, oktatótanárként, később igazgatóhelyettesként a gyermekvédelmi szakellátásban szerzett tapasztalatokat. 1999-ben került a XV. kerületbe, amikor családgondozóként a Fióka Gyermekjóléti Szolgálatnál kezdett ismerkedni az alapellátásban végzett gyermekvédelmi munkával. Gyakorlott családgondozóként később tereptanári, módszertani feladatokat is vállalt, gyermekvédelmi szakértőként pedig közreműködött számtalan módszertani anyag kidolgozásában. Munkája elismeréseként 2007-ben Pro Familiis díjjal tüntette ki a Szociális és Munkaügyi Miniszter. Munkabírása, figyelme, kitartása, elhivatottsága irigylésre méltó. Szakmai fejlődését saját igényessége motiválja, nemrég szociálpolitikusként szerzett újabb diplomát. A segítő szakma iránti elköteleződése miatt mind közvetlen, mind pedig a tágabb szakmai környezete számíthat segítségére, tanácsaira. Energikus, aktív, határozott. Igazi katalizátora az intézménynek, folyamatos gondolkodásra, bátor kezdeményezésre serkenti munkatársait. Jelenleg jelzőrendszeri koordinátorként tevékenykedik, az ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadójaként. Feltérképezi, kézben tartja, irányítja, ellenőrzi és támogatja a XV. kerület szociális és gyermekvédelmi jelzőrendszerét. Idén 30 éve közalkalmazott.

40 éves jubileumi jutalomban részesült:

Dányiné Utasi Edit

1997-től dolgozik kerületünkben, mint területi gondozónő, a Kontyfa utcai házi segítségnyújtással foglalkozó csapat munkáját erősíti. Feladatait magas színvonalon végzi, megbízható, vidám. Kedvességével, emberséges magatartásával kivívta mind ellátottai, mind kollégái szeretetét és tiszteletét. Problémamegoldó képessége kiváló, mindig lehet számítani javaslataira, tanácsaira. 2015. évben munkája elismeréseként átvehette az „Év Szociális Munkása” díjat.

Az idei évben 35 éves hűségjutalomban részesült:

 Kató Lászlóné

1981 óta dolgozik kerületünkben. A kezdetekben, mint területi gondozónő, majd 1992-től az Arany János utcai Idősek Klubjának klubvezetője. Munkáját hittel és szorgalommal végzi, feladatait mindenkor szívvel – lélekkel látja el. Nem csak HŰSÉGES, de ismert és ELISMERT munkatárs. Szakmai és magánéleti problémákkal is fordulhatnak hozzá a kollégák, mindenkinek a legjobb tudása szerint segít. „Zsu..” empatikus, bizalomépítő aktív jelenléte, mindig nagy segítséget jelent a körülötte lévőknek. Receptjei messze földön híresek, s ha alkalomadtán töltött libanyakkal akarod megörvendeztetni a családod, fordulj hozzá bizalommal, elárulja a jó fűszerezés minden csínját-bínját.

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöttük a nyugdíjba vonuló Tarjányi Istvánnét, akitől 40 év munkaviszony után köszönünk el. Életpályája példa értékű, hiszen 1988-ban az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona alapító tagja volt. A fogyatékkal élők ellátásában paradigma váltást jelentett az a szemlélet – melyet Ő is képviselt. Ez az innovatív szakmai szemlélet hozta létre a fogyatékkal élők nappali ellátását. A társadalom peremén élő, felnőtt értelmi sérültek olyan lehetőséget kaphattak a szolgáltatás által, amely valós helyzetbe hozta őket az esélyegyenlőség gyakorlása területén. Segítette a társadalmi szemléletváltást, segítette a sérültek szocializációját. Erősítette a családi kohéziót, lehetőséget teremtett a munkavállalásra. Tarjányi Istvánné szakmai felkészültségével, empatikus, következetes az egyént tiszteletben tartó munkavégzésével, jó arányérzékével kiválóan alkalmas volt ennek a szép, de nehéz feladatnak a megvalósítására. Végig kísérte az ellátási forma fejlődését az egészségügyi, gyógypedagógiai szemlélettől a mai szociális megközelítésig. A napi gondozási feladatokon túl támogatta a szolgáltatások plusz tartalommal való megtöltését, rendszeres kísérője volt a táboroknak, a szabadidős programoknak. Nem egyszer munkaidőn túl is felvállalta a kiemelt programok szervezését. Kezdeményezte a mindennapos testnevelés bevezetését. Az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban a kézműves műhely kreatív segítője. Minőségi munkavégzésének záloga a folyamatos tanulás volt. Az intézményi munkahelyi gyakorlat projektben a helyi vállalkozásokkal kapcsolattartóként vett részt. Szaktudása, közvetlen, ugyanakkor mértéktartó segítői magatartása alkalmassá tette a pályakezdő és az új dolgozók mentorálására. Igazi csapatjátékos, véleményét mindig tapintatosan, de őszintén és határozottan képviseli. A családokkal való kapcsolattartása értékteremtő módon járult hozzá annak a bizalmi tőkének a kialakításában, mely a fogyatékkal élők nappali ellátásának kulcsa. Emberségére, szakértelmére a jövőben is számítva, kívánunk Neki boldog nyugdíjas éveket.

 

Átadásra kerültek az „Év Szociális Munkása” díjak:

Az ESZI munkatársai:

Flóra Anita

Ápolónőként egy gyermekkórházban tevékenykedett hosszú éveken át. A diploma megszerzése után ugyan még továbbra is az egészségügyben dolgozott, de már szociális munkásként segítette a betegeket.

2011-től dolgozik a XV. kerületben. Előbb a Fióka Gyermekjóléti Központ családgondozójaként, majd idén januártól az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ családsegítőjeként végzi áldozatos munkáját. A segítő szakma iránti alázatot, a rászorulók felé való együttérzést családi hagyományként, otthonról hozta magával. Munkavégzése során mindig pontos, alapos, türelmes és segítőkész. Derűs, optimista személyisége átsegíti a nehézségeken is. A team tagjai mindig számíthatnak rá, bármikor képes főnővérként szolgálatba helyezni magát, és soron kívül jelentkezik, ha valami plusz feladatot kell vállalni. Bár a világ végéről jár dolgozni, az elsők között ér az intézménybe, és gyakran utolsóként lép ki az ajtón. Hűsége, szorgalma példamutató. A munkatársak szavazatai alapján 2016-ban ő lett az év szociális munkása.

Glódiné Major Erzsébet

2008 óta dolgozik a Területi Gondozásnál, mint szociális asszisztens. Jelenleg az Arany János utcai Idősek Klubjában látja el a házi segítségnyújtás adminisztrációs feladatait. Munkáját pontosan, precízen, megbízhatóan látja el. Nyugodtsága, kiegyensúlyozottsága átragad az ellátottakra és azok családtagjaira, ami megkönnyíti a közös munkát. Nagy empátiával fordul az idősek felé. Munkatársaival kiemelkedően jó a kapcsolata, segítségére mindig számíthatnak. Táncos lábaival szaporán ropja a táncot, örömmel szerez vidám perceket a klubtagoknak és a munkatársaknak.

Gyulai Rita

2011 óta dolgozik a Gondozó Házban, mint szociális és mentálhigiénés munkatárs. Munkáját a jogszabályok maximális ismeretével és betartásával végzi, nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen, magas színvonalon. Az ellátottakkal kapcsolatos problémás helyzeteket kiválóan kezeli, minden esetben megtalálja velük és hozzátartozóikkal a közös hangot. Munkatársaival szemben segítőkész, együttműködő, kreatív ötletgazdag személyiség. Univerzális munkaerő, mindenkor, mindenhol a megoldandó probléma motiválja, úgy tud segíteni, hogy szinte észrevétlen marad, mégis hatékony a segítségnyújtása. Igazi partner.

Pauli László

 „Laci te, hallod-e?” Mi lenne velünk Nélküled?

Hosszú évek óta erősíted a Fejlesztő Gondozó Központ csapatát, aranyszívednél (és bicepszednél) talán csak a türelmed nagyobb. Amellett, hogy végtelen nyugalmat árasztasz, állandó mozgásban vagy mindig tettre készen. Kérhetünk Tőled bármit, nincs amire nemet mondanál. Aktív résztvevője és kitalálója vagy a mindennapi és ünnepnapi programoknak. a gyerekek rajonganak Érted, és Te is sajátodként viseled gondjukat. Kívánjuk, hogy mindenkinek legyen olyan ’aranylacija’, mint amilyen „Te vagy, Laci, te bizony!”

Gruber Gábor

2003. óta az ESZI dolgozója, pályafutását a FENO-ban kezdte, majd 2005-től az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona csapatát erősíti.

Kezdetektől jellemző volt rá az igényes motivált munkavégzés. Segédgondozóként kezdte, majd saját kezdeményezésére elvégezte a szociális ápoló, gondozó szakképzést. Szívesen tanul a tapasztalt kollégáktól, a fejlődés érdekében igényelte a visszajelzést a munkájáról. Színes egyénisége, jó kommunikációs képessége és szakmai tudása alkalmassá teszi arra, hogy az ellátás minden területén kipróbálja magát. A gondozási feladatok mellett kiemelt tevékenységként irányítja a fogyatékkal élők sporttevékenységeit. Havonta szervez sportnapot, heti rendszerességgel tart tollas és futball edzéseket. Ez utóbbi sportágat kezdetektől fejlesztette olyan szintre, hogy a Speciális Labdarúgó versenyekről érmeket hoznak. Felkészíti a versenyzőket a bowling kupára.

Tavasszal és ősszel túrákat szervez az ellátottaknak. Kertészeti munkák irányításával vett részt a szociális foglalkoztatásban. Szenzitív személyisége alkalmassá teszi arra, hogy bekapcsolódjon a művészeti fejlesztésekbe. Segített a Figura tánccsoport munkáját személyes fellépésekkel. Lelkes irányítója a napközi fotó- és filmklubjának. Jelenleg a szocioterápiás csoport vezetője. A munkaközösség megbecsült tagja. A kliensekkel kialakított tiszteletteljes, ugyanakkor partneri kapcsolata példaértékű a szociális munkában. A szülőkkel, a családokkal jó a kapcsolata, szívesen ad tanácsokat, megbeszéli a személyes problémákat. Munkája olyan értéket képvisel, amely hozzájárul a minőségi szolgáltatás megvalósulásához.

Boros Tibor

2000 óta segíti az Egyesített Szociális Intézmény egységeinek munkáját. Minden feladatát rugalmasan, önállóan oldja meg. Munkatársaival és az ellátottakkal együttműködése és kommunikációja kiemelkedő. Másokkal szemben támogató, maximálisan elfogadó, segítőkész, kolléga. Rendkívül megbízható, előzékeny, udvarias, érzékeli mások szükségleteit. Bármerre jár, örömmel fogadják, felüdülés és egyben megnyugtató is a közelében lenni. Intenzíven részt vesz az ügyintézésekben, a szépkorúak köszöntésének előkészítésében. Köszönet illeti mindezért.

 

 

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány munkatársai:

Hegedűs Jánosné Vass Mónika

Mónika munkája szinte az egész szervezet tevékenységének kezdete óta segíti ügyünket. Velünk volt már a '90-es évek végén is, amikor szervezetünk még önkormányzati intézményként működött és az Aporháza utcai intézményünk neve még Szociális Gondozási Központ volt a jelenlegi Családok Átmeneti Otthonai helyett. Együtt éltük át a nonprofit létbe történő átlépést, a szolgáltatásaink átszervezését és bővítését, az új intézmények nyitását, vagyis a SZÉRA felnövésének útját.

Családgondozóként kezdte tevékenységét Alapítványunknál. Szakmai elhivatottságával és fáradhatatlan, odaadó munkavégzésével mindig is sokat tett hozzá ahhoz, hogy mind az átmeneti otthonainkban lakó családok, mind mi magunk elérjük céljainkat. Megszámlálni is nehéz, hogy hány család útját segítette, kísérte végig az intézménybe kerüléstől az önálló életvezetésig. Az biztosan állítható, hogy számuk több százas nagyságrendű.

Az elmúlt évek során úgy alakult, hogy egy átmeneti időszakra elváltak útjaink, de közös értékeinknek és célkitűzéseinknek köszönhetően Móni 2,5 éve ismét a SZÉRA közösségét erősíti munkájával, valamint közvetlen, jó kedélyű személyiségével. Jelenleg a Kiléptető Lakásaink szakmai vezetője. Sok éves szakmai tapasztalata, valamint demokratikus és csapatszellemű vezetői értékrendje révén képes irányítani és segíteni kollégái munkavégzését a legnehezebb helyzetekben is. Komoly és nélkülözhetetlen munkát végez a céges adományszervezésben is. Neki köszönhetjük többek között, hogy több mint egy éve, rendszeres és nagyobb mennyiségű élelmiszer adománnyal tudjuk támogatni az intézményeinkben lakó családokat. Kedves Móni, nagyon köszönjük a munkádat!

Gosztonyi Ágnes

Ági húsz éve dolgozik a segítő szakmában. Az elmúlt időszak alatt nagyon széleskörű és sokrétű szakmai tapasztalatra tett szert. Foglalkozott az elesettek jogvédelmével, újságírással, dolgozott szociális munkásként, segítő projekteket koordinált és vezetett, tapasztalatokat szerzett a pszichés betegségben szenvedők és az álláskeresők segítése terén, míg munkatevékenységeiben a nehéz élethelyzetű családok gondozásához ért.

Közel két éve munkatársunk, amely időszak alatt több területen is nélkülözhetetlen, fontos tagjává vált csapatunknak. Alapítványunknál a "Fészek" Családok Átmeneti Otthonában kezdte családgondozói munkáját, ahol nehéz élethelyzetbe került egyszülős családok gondozását végezte. Ezen időszak alatt eredményesen oldotta meg azokat a problémákat és elakadásokat, amelyekkel az intézményünkben lakó családok küzdöttek, és amelyek bármelyik tapasztalt segítőnek komoly kihívást jelentettek volna. Alaposságával, empatikus, de határozott személyiségével és sokrétű tapasztalataival minden helyzetben számíthatunk munkájára. Jelenleg a Kiléptető Lakások szakmai stábjának családgondozója.

A fentieken túl a kezdetektől feladatot vállalt az Önkéntes Programunk szervezésében is, amelynek jelenleg vezető koordinátora. Munkájának köszönhetően számos esetben bonyolítottunk le sikerrel vállalati önkéntes projekteket, illetve építettünk ki szervezeti szintű együttműködést más önkéntes programokkal. Önkéntes Programunk számos területen tud hatékony segítséget és értékes élményeket nyújtani az intézményeinkben lakóknak, legyen szó a gyermekek iskolai felzárkóztatásáról, korrepetálásáról, vagy akár családi közösségi programok szervezéséről. Kedves Ági, ez úton is köszönjük a munkádat!

Pápai Tamás

Tamás évtizedes munkatapasztalattal bíró, sok téren képzett szakember. Hivatásának kezdetektől fogva a sokproblémás családok segítését, gondozását tekinti, így alapos és széleskörű ismeretekkel rendelkezik e téren. Mentálhigiénés tapasztalatait színesíti magabiztos családterápiás gyakorlata és rendszerszemléletű megközelítése is, amelyet alkalmaz az általa folytatott egyéni esetkezelések során is. Munkájában a lelki támogatás mellett a hétköznapi, praktikus életvezetési feladatok megoldásában is szoros együttműködésben dolgozik az általa gondozott családokkal. Közel két éve családgondozó munkatársunk a "Szivárvány" Családok Átmeneti Otthonában.  Rendkívül sokrétű segítői tapasztalata és empatikus személyisége révén a már-már megoldhatatlannak tűnő élethelyzetekben is képes motiválni klienseit és velük közösen megtalálni a tovább vezető utat. Az értő odafigyelés, az empátia, a türelem, az elfogadás és a méltányosság értékeit szem előtt tartó családgondozói munkája során képes összehangolni a sokszor diszfunkcionálisan működő családi viszonyrendszereket. Munkájára a segített és segítő együttműködésének olyan összhangja jellemző, amelyből szervezetünk is sokat tanult az elmúlt időszakban. Szakmai sikerei közül fontosnak tartjuk kiemelni azt, hogy részletesen megtervezett és végigvitt esetkezelői munkája során számos esetben ért el olyan eredményeket, amelyeket az országos gyermekjóléti ellátórendszer is csak esetenként képes. A családi erőforrások mobilizálása és a személyre szabott megoldási lehetőségek felkutatása révén sikerült a már alacsony motivációval bíró családokat is visszasegítenie az önálló életvezetéshez oly módon, hogy lakhatásuk megoldásával el tudták hagyni az intézményi ellátórendszert. A fentieken túl a SZÉRA egyéb szakmai projektjeiben is részt vesz, többek között aktív szervezője az átmeneti otthonban rendszeresen megrendezésre kerülő filmkluboknak. Kedves Tamás, ez úton is köszönjük a munkádat!

 

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

 

 

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-10-16 09:33:20
Feltöltve: 2018-10-16 09:32:25
Feltöltve: 2018-10-16 09:31:48
Belépés

Elfelejtett jelszó