Idősellátás Strasbourgban

Így is lehet…

Idősellátás Strasbourgban

A Social Sans Frontières (SSF) Egyesület meghívására szakmai tapasztalatcserén vettünk részt 2016. április 12-16-ig Strasbourgban. Az idősellátásban dolgozó szakembereket (Stefkóné Szombathy Éva egységvezető, Gyulai Rita mentálhigiénés asszisztens, Nagy Erika és Bukovinszkiné Varga Ildikó gondozónők, Jobbágy Mária a Levendula 60+ program koordinátora), elkísérte Németh Angéla szociális alpolgármester asszony is. A látogatásunk célja kiemelten az autonómia vesztett idősekkel (demens, Alzheimer betegek) való foglalkozás tanulmányozása volt.

Berthel professzor és felesége tavaly vendégünk volt az „Öregedő elme” – a demencia korai felismerése és kezelése című szakmai konferencián. http://teruletigondozas.eszixv.hu/hir/125/az-oregedo-elme-konferencia

Akkor fogalmazódott meg, hogy hasznos lenne számunkra, ha megismernénk, hogyan gondoskodnak Franciaországban az idősekről, milyen szervezetek, intézmények, szolgáltatások segítik a betegeket és hozzátartozóikat. A XV. kerületi Önkormányzat anyagi támogatásával vált lehetővé az utunk.

 

A fotón: Francis Salmon, Berthel Katalin, prof. Marc Berthel

Az ABRAPA-ról (Alsó-Rajna megyei Időseket Segítő Egyesület) Francis Salmon előadásában már hallottunk az őszi konferencián, érdeklődéssel vártuk, hogy a helyszínen lássuk ezeket az intézményeket, megismerjük módszereiket: az Alzheimer betegeket otthonukban gondozó csoportot, a védett bentlakó egységet (EHPAD – Danube), a „Michel Philibert” nappali kórházat, mely az Alzheimer betegek követésére szakosodott és találkozzunk az egyesület tagjaival.

Az előrejelzések a demenciában élők számának növekedéséről önmagukért beszélnek, és előrevetítik a megoldásra váró feladatokat, melyekre minden országban fel kell készülni. A születéskor várható élettartam megnövekedése azzal is jár, hogy egyre többen érik majd meg a 90, 100 évet és a statisztikák szerint az életkor előrehaladtával növekszik az autonómia veszett idősek száma is.

A városban két Alzheimer betegségre szakosodott csoport működik, akik otthoni ápolást, gondozást, tájékoztatást végeznek enyhe vagy közepes stádiumban lévő Alzheimer vagy rokon betegségben szenvedők részére. Maximum 15x1 órás foglalkozást tartanak az idős otthonában, megszokott környezetében. Van köztük ápolónő, pszichológus, ergoterapeuta, pszichomotoros fejlesztő, gerontológiai ápoló, asszisztens, titkárnő. Feladatunk a tájékoztatás, otthontartás, emlékezet stimuláció. Az ellátás a háziorvos javaslatára történik, melyet a helyszíni felmérés követ. Ezután a csoport beavatkozási tervet készít a beteg állapotától függően, a 15 alkalom után értékelik a beavatkozások eredményét.

Törvényi szabályozás segíti az idősekkel való foglalkozást, ezen belül az autonómia vesztett időseket és családjaikat.

2015. december 28-i törvény a társadalom idősödéshez való alkalmazkodásáról

  1. Idős korú személyek jogainak megerősítése (védelem, szabadság, információ, szerződéses jogviszony …)
  2. Támogatás a segítségnyújtóknak
  3. A család, a gyermekkor és az idősödés főtanácsának (« Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge »)  létrehozása (Miniszterelnök: nyilvános vita a korról, szakértelemről, a jó bánásmódról …)
  4. Az időskori autonómiavesztési prevenció finanszírozóinak megyei konferenciájának (« Conférences départementales des Financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie des personnes âgées ») létrehozása (gerontológia, finanszírozás…)
  5. Az önállóság és (aktív) polgárság megyei tanácsának megalapítása (CDCA) az idősek és fogyatékkal élők részvétele a függetlenség politikájának kidolgozásában és véghezvitelében (megyei szinten)
  6. A « résidences autonomie » fogalom bevezetése (ami külön időseknek nyújtott, több szempontból is kedvezményes lakhelyet takar, különböző szolgáltatásokkal egybekötve)
  7. Az APA (l’allocation personnalisée d’autonomie: személyre szóló autonómiai támogatás) megreformálása
  8. Az otthoni segítségnyújtás újra bevezetése
  9. Új pénzügyi viszony az EHPAD és a hatóságok között (több évre szóló szerződések, átfogó pénzügyi állami támogatások-dotáció…)

Olyan intézményhálózatot alakítottak ki Strasbourgban az évtizedek során, mely az idősek teljes körét átfogja. Szorosan együttműködik az egészségügy, a szociális terület és a civil szervezetek, biztosítva így, hogy senki ne maradjon ellátatlanul.

 

 

Valamennyi épület külső és belső kialakítása esztétikus, ergonómiai szempontból megtervezett. A színek, formák és az elrendezés az ott élők és dolgozók kényelmét szolgálja méltó környezetet biztosítva ezzel az idősek utolsó éveiben.

 

Minden helyiség és berendezés színes, a bútorok kényelmesek, a helyiségek kialakítása otthonos, az elrendezésük nemcsak esztétikus, hanem biztonságos is. Valamennyi intézményben van kertkapcsolat, a gondozottak kijárhatnak, a segítőkkel közösen gondozzák a kertet. Az egyik kórházban saját szőlőjükből, bort is készítenek.

  

 

« Az Alzheimer betegség felemészti az agyat és összetöri a család szívét » vallja Berthel professzor. Ezért különösen fontosnak tartja, hogy a demens és Alzheimer betegeket gondozók civil szervezetekbe tömörüljenek. Feladatuk  lehet : szerveződni, egymást segíteni, a jogaikat megvédeni, fejleszteni a szakmai gyakorlatot, szélesíteni a válaszlehetőségeket, támogatni a kutatást, hiszen ez a betegség jelenleg még nem gyógyítható. A francia Alzheimer Egyesület több, mint 10 ezer családot tömörít. Találkoztunk az Elzászi Alzheimer Egyesület elnökével és pszichológusával is, akik elmondták, hogy az egyesületnek közel 500 család a tagja, akik kapcsolatot tartanak az orvosokkal, politikusokkal, adományokat és hagyatékot gyűjtenek, rendezvényeket tartanak. Rendszeresen konzultálnak a családtagokkal egyénileg, de csoportos foglalkozások is vannak.

Képtalálat a következőre: „ABRAPA egyesület”

Franciaországban különböző szolgáltatások segítik a családokat abban, hogy néha letehessék a « hátizsákot » pihenjenek, feltöltődjenek, hiszen a betegség igen hosszú lefolyású.

A Strasbourgi Egyetemi Klinikákon  (HUS) nappali kórház,Memória Kutató és Erőforrás Központ működik. Az ABRAPA 2 nappali kórházat tart fenn, kognitív zavarokban szenvedők számára A nappali kórház biztonságos befogadóhely, igényes, szép külső és belső környezettel. Cél a betegek és családok elszigeteltségének leküzdése, a családtagok mentesítése.

A nappali befogadó intézményekben hetente 1-3 alkalommal lehetnek a betegek, minden idős személy számára biztosított az átmeneti elhelyezés idősotthonban (maximum 90 nap évente).

Az Autonómiavesztett Időseket Befogadó Intézmény (EHPAD) a kognitív zavarokkal küzdők részére szolgál, akik átlag életkora 86 év, sokan közülük már 90 évnél idősebbek.

Az ún. Védett egységekben (12-16 férőhelyes) a  betegek foglalkoztatási programban vehetnek részt. A tér kialakítása igazodik a betegek szokásaihoz, ezért középen nagyobb szabad teret alakítanak ki lehetőség szerint kertkapcsolattal, ami körbe kerített a betegek biztonsága érdekében. Sokoldalúan képzett személyzet foglalkozik velük.

Az Adaptált Ellátási és Foglalkoztató Részlegek (PASA) egyfajta napközik az EHPAD-on belül. A nehéz betegekkel foglalkozó ún. Megerősített Befogadó Egység (UHR) az izgatott, agresszív, kiabáló betegekkel foglalkozik, ahol a szobák és kiegészítő helyiségek berendezése is hozzájuk igazodik.

Nagy hangsúlyt fektetnek Franciországban a szakemberek képzésére, akik speciálisan az idősekre és ezen belül is az autonómia vesztett személyiséggel való foglalkozásra szakosodtak. Egyetemi diploma szükséges orvosok és pszichológusok részére, a gerontológiai ápoló asszisztensi képzés kötelező a kognitív-komportementális egységekben és a speciális otthoni  ápolásra szakosodottak számára, ajánlott a védett egységekben.

Az utolsó napon a Megyei Tanács időspolitikájával ismerkedtünk és megtudtuk, hogy mit jelent az Idősbarát Városi cím, melyet a WHO adományozott Strasbourg városának. A program elemeit, szellemiségét felhasználjuk arra, hogy kerületünk továbbra is méltó legyen az Idősbarát Önkormányzat címhez.

 

Jobbágy Mária

 

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-10-16 09:33:20
Feltöltve: 2018-10-16 09:32:25
Feltöltve: 2018-10-16 09:31:48
Belépés

Elfelejtett jelszó