Kitüntetések a Szociális Munka Napján

2015. november 11-én ünnepélyes keretek között  méltatták a szociális területen kimagasló munkát végzett kollegáinkat.  Munkájukhoz erőt, kitartást, tevékenységükben további  sikereket kívánunk!

 

 

Varga Gyöngyi immáron 8 éve, hogy biciklijével minden reggel begördül a FENO kapuján, puttonyos batyujával, tele zsongással és bájjal. Második otthonaként fogadjuk Őt, hisz fiatalokkal és gondozókkal egyenértékűként bánik, mintha csak a sajátjai lennének. Varga Gyöngyi egy igazi sakk nagymester – nagyban játszik, de a kicsit is megbecsüli. Csoportvezetőként hétről-hétre tétmeccseket játszik, hogy megszülessen a beosztás. Lelkiismeretesen oszt-szoroz, mindegyikünk életének részese, mert szívén viseli óhajunk-sóhajunk, hiszen 4 gyermekes családanyaként tisztában van a mindennapok ránk zúduló nehézségeivel, melyekkel mindannyiunknak meg kell birkóznunk. A szülők gondjait is sokszor a maga vállára veszi, bizalommal fordul hozzá mindenki, kérésünknek azonnal igyekszik eleget tenni. Úgy veti bele magát minden foglalkozásba, mintha a saját szórakoztatására tenné. Ha nem pedagógusnak ment volna, biztosan remek színésznő lenne. Játékossága és fergeteges humora áthatja egész lényét, fiataljainkat és minket is könnyedén átbillent a nehezebb perceken. Lelkesedését, odaadását egy lelkes pályakezdő is megirigyelhetné. Minden pillanatban előrébb jár nálunk, szervezi a Snoezelen-terápia és hidromasszázskád egyéni programjait, a nyári tábor és a szezonális kirándulások állandó megálmodója, pályázatok megírásának részese, a hagyománnyá vált éves eseményeink koordinátora. De ugyanígy részt vállal a fiatalok körüli mindennapos önellátási teendők segítésében is, példát mutatva ezzel minden munkatársának. Nem kíméli magát, ha éppen emelni kell, vagy kifektetni, átültetni, fölhúzni, járatni. Egy húron pendül mindenkivel, gitárjátéka a reggeli körök hangulatos kísérője, zenei vénája műsoraink sokaságát vitte már sikerre. Napsugár Ő a FENO-ban, akinek derűs fénye reméljük, még sokáig ragyog ránk.

 

Balogh Réka „ A GONDOZÓ„ . Az ő keze alatt tanulták be jó páran a FENO sajátos gondozási teendőit. Nagy tapasztalatával, hozzáértésével 20 éve segíti, erősíti a FENO csapatát. Már kezdetektől fogva, az alapítástól a Kontyfa utcai intézményünkben kezdte ismerkedését a szakmával, sérült fiataljainkkal. Látta felcseperedni őket, részese lett annak, hogyan sajátítottak el a hosszú évek alatt egy-egy új képességet, hogyan alakult a sorsuk, változott életük. Sokan jöttek-mentek dolgozók a FENO-ban, ki hosszabb-rövidebb ideig maradt, de Réka kitartó volt, minden reggel, újból és újból nekilátott nagy teherbírásával a munkának. Figyelmes, precíz mentalitásával kézben tartja a mai napig a fiatalok gyógyszerezését, és más felelősségteljes egészségügyi teendőket. Hirtelen helyzetekben, mindig számíthatunk rá. Váratlan helyzetekben, kitűnően átlátva a lehetőségeket, a tettek mezejére lép. Jól kiismerve gondozottainkat, személyisége szerint bánik velük. Foglalkozásokon kreatív ötleteivel járul hozzá tetszetős tárgyak, ajándékok készítéséhez. Humoros közbevetéseivel színesíti mindennapjainkat, rögtönzött, rímbe szedett mondataival felüdíti környezetünket. Reméljük, még sok-sok évig erősíti a FENO csapatát.

Nagy Bernadett 2003. október 1-től az Újpalotai Családsegítő Szolgálat – ma már azt mondhatjuk - legmeghatározóbb Adósságkezelési Tanácsadója.

Főiskolai tanulmányait a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás szakán végezte. Az adósságkezelési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg lépett be a Családsegítőbe, s kezdett el dolgozni, mint adósságkezelési tanácsadó. Az eladósodott háztartások száma megkívánta, hogy speciális képzésen vegyen részt és  alkalmazza a gyakorlatban is azokat a technikákat, melyek segítséget nyújtanak a családoknak ahhoz, hogy  megszabadulhassanak adósságterheiktől.

Empátiával, s tiszteletre méltó alázattal viszonyul úgy a kollégáihoz, mint az ügyfelekhez. Betty a szaktudásával nem csak az adósság, de a nyomában járó lelki terheken is könnyít! Hiszen ezek az emberek sokszor idegesek, szorongóak, félelmekkel küzdenek, s így olykor meggondolatlanul hoznak döntéseket és cselekszenek. Ezért fontos, hogy kellő szakértelemmel, helyzetfelismeréssel, megnyugtatással keressék a reális alternatívákat a hátralékból való kikerülés érdekében.

Az ügyfelekkel való együttműködés során nagy gondot fordít arra, hogy a velük való közös munkában mielőbb kialakuljon az a bizalmi légkör, melyben az adósnak nem kell szégyenkeznie, melyben a külső, belső erőforrások – a lehető legoptimálisabb módon mozgósíthatóak annak érdekében, hogy közös erővel el tudjanak indulni az „elakadásból”.

A családok ügyeinek az érdekét szolgálja azzal is, hogy társ intézményekkel, szolgáltatókkal is nagyon jó a személyes szakmai kapcsolata, adósságkezelés során mindig tudja, kit kell keresni egy adott probléma megoldása érdekében. A kollégái is gyakorta kérnek segítséget, tanácsot. Ők hasonlóképpen számíthatnak segítő készségére, szakszerű tanácsaira, Reméljük, hogy még nagyon sokáig segíti sok-sok család életét, s közös munkánkban, szolgálatunkban támaszkodhatunk emberi és szakmai jelenlétére!

 

Dányiné Utasi Edit az Idősek Klubja (Kontyfa utca) területi gondozónője. 1997 november 17-től dolgozik kerületünkben, mint területi gondozónő. Négy gyermek édesanyja és már a nagymamai feladatokat is ellátja családjában.  Munkáját magas színvonalon végzi, megbízható, vidám. Kedvességével, emberséges magatartásával kivívta mind ellátottai, mind kollégái szeretetét és tiszteletét. A problémamegoldó képessége kiváló, ezért mindig lehet számítani javaslataira, tanácsaira.

 

Tóthné Petrányi Erzsébet az Idősek Klubja (Klebelsberg utca) területi gondozónője. 2002. március 4-től dolgozik kerületünkben, mint területi gondozónő. Előtte az Ilka utcai kórházban dolgozott, ahol súlyos beteg gyermekeket ápolt, majd hét évig idősek otthonában látta el az idős embereket. Munkáját nagy alázattal, lelkiismeretesen és legjobb tudása szerint végzi. Ellátottai kedvessége, figyelmessége miatt ragaszkodnak hozzá és szeretik. Jó kapcsolatot alakít ki a hozzátartozókkal is. A legnehezebb gondozási feladatokat nagy szakértelemmel látja el, nem ismeri a lehetetlen fogalmát. Rendszeresen szakmai képzéseken fejleszti magát, ezért mindig lehet számítani javaslataira, tanácsaira munkatársainak is.

 

Rapos Edit gondozónő 2012. szeptember 24-től dolgozik a kerületünkben található Gondozó Házban. Iskolái befejezése után már tudta, hogy segítő szakmában fog elhelyezkedni. Csecsemőotthonban eltöltött évei után az idősgondozás felé fordult. Éveket töltött idősek otthonában, majd az otthonukban gondozta a rászorulókat. Szakmai tudását főiskola elvégzésével gyarapította. Munkáját mindig nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen, magas színvonalon végzi. Nagy empátiával fordul az idősek felé, ami a velük való foglalkozásban maximálisan megnyilvánul. Kollégáival szemben mindig segítőkész, szakmailag is kikérhetik véleményét. 2014 novemberében a Szociális munka díjával jutalmazták.

 

Horváth Józsefné több mint 20 évig volt munkatársi közösségünk megbecsült tagja. Munkavégzése pontos, lelkiismeretes, megbízható. A rábízottakat szeretettel, értő figyelemmel, toleranciával segítette. A szocioterápiás csoport fejlesztésében meghatározó szerepet vállalt. A gondozás és az egészségügyi ellátás területén példaértékű szakértelemmel végezte feladatait. Hátizsákjából még kirándulások alkalmával is, egy komplett orvosi rendelőt tudott elővarázsolni. Szívesen szervezett szabadidős programokat mozgásfejlesztési és kulturális tartalommal. Művészeti csoportjaink profi kelléktárosa volt, keze nyomát rend dicsérte a legnagyobb káoszban is.

Mindennapjaink és ünnepeink krónikáját, ő írta és őrizte meg az emlékezetnek, fotók, videók készítésével. Munkatársaival segítőkész, türelmes volt, szaktudását igyekezett átadni a fiatalabb generációknak. A segítséggel élők és családtagjaik bizalommal fordulhattak hozzá akkor is, ha problémáik megoldásában kértek segítséget és akkor is, ha azt szerették volna, hogy örömeik részese legyen.

 

Merkovics József amikor néhány évvel ezelőtt dolgozni kezdett a nappali ellátásban kissé szorongva látott munkához, hiszen fogyatékkal élők ellátásában nem dolgozott még. Szakmai alázattal figyelt és próbálta elsajátítani a szociális segítő szakma fortélyait. Segítőkész, alkalmazkodó, toleráns magatartása, értékes élettapasztalatai hamar a közösség szeretett tagjává tették. A gondozási feladatokon túl, a napközi karbantartási munkáit is elvégezte. Barkácsolási ismereteivel segítette az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban dolgozó klienseket. Rendezvényeinken szcenikaként segített a terem rendezésében, díszletezésben, hangosításban, a kerekes székes művészek közlekedésében.

 

Solti Krisztina 30 éve közalkalmazott. Pálya futását az egészségügyben kezdte majd 2002-től, immár 13 éve a fogyatékkal élők nappali ellátásában kamatoztatja szaktudását. Az ellátás legsúlyosabban sérült klienseinek csoportvezetője. Szocioterápiás formában végzi a kliensek képességeinek megtartását és fejlesztését. Szakszerűen felépített foglalkozásain következetes elvárásokkal, türelemmel, toleranciával irányítja a csoport tagjait. Erőssége az egyénre szabott, differenciált bánásmód betartása. Foglalkozásain harmonikus, derűs légkörben zajlik az ismeretek elsajátítása. Előnyben részesíti a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés gyakorlását. A háztartási ismeretfoglalkozásokon belül a főzés az ő területe, melynek keretében számtalan finom étel készült már klienseink kívánsága szerint és vendégeink örömére.

 

Tarjányi Istvánné az ÉNO alapító tagja. Szaktudása, értékes gyakorlati tapasztalata meghatározó az ellátás szakmai irányelveinek kialakításában. Az egyéni fejlesztési-és foglalkoztatási tervet kidolgozó team tagja, szakértő véleménye számít a fejlesztési célok kitűzésében. A 27 év alatt az ellátás valamennyi területén dolgozott. Jelenleg, a szociális foglalkoztatás keretében, a kézműves műhelyben segíti a kliensek munkavégzését. Rendszeresen kísér szabadidős programokon, táborokban. Munkája pontos, precíz, minden körülmények között számítani lehet rá.

Szaktudását szívesen adja át az újabb generációknak. Klienseinknek mindig a kellő mértékű segítséget nyújtja, tiszteletben tartva autonómiájukat. Ösztönzi ellátottainkat az önállóságra, felnőtt identitástudatuk megerősítése érdekében. Számos innovatív projektben dolgozik, melyeknek célja a szociális integráció megvalósítása.

 

Bartl Piroska 2012 óta a munkatársunk. Piros fiatal kora ellenére felkészülten, a gyermekvédelem iránti mélységes elköteleződéssel kezdte meg munkáját a Fióka Gyermekjóléti Központban. Munkáját a fegyelem, a pontosság, a lelkiismeretesség és szakmai alázat jellemzi. A jogszabályok dzsungelében tökéletesen eligazodik, mindig nyitott és képes arra, hogy valami újat tanuljon, vagy elsajátítson. Határozott személyiségének, derűs életszemléletének köszönhetően hamar kiérdemelte munkatársai bizalmát, akik mindig számíthatnak a figyelmére, támogatására. A kezdő kollégák valamint az egyetemi hallgatók betanításában türelmes, megértő, alapos és fáradhatatlan. Panaszkodni még sosem hallottuk, nem szokása. Energiája látszólag kiapadhatatlan, precizitása, maximalizmusa hihetetlen teherbírással párosul. Ennek köszönhetően mostanra az egységvezető egyik jobb keze, a Fióka adminisztrációjának védőszentje.

A kliensekkel kialakított kapcsolatában a tisztelet, az empátia, a következetesség és rugalmasság uralkodik. Vonzza a nehezen kezelhető ügyfeleket, akikkel mindig megtalálja a megfelelő hangot. A hallássérült családok gondozásában vitathatatlan érdemeket szerzett. Lehetetlen kihozni a sodrából, emberismeretének és humorának segítségével, a legmacerásabb klienssel is szót ért.

 

Demeter Erzsébet, Zsóka 25 éve közalkalmazott és 2004 óta fejleszti a Fiókához járó gyermekeket. Az eltelt 11 év alatt, az egyéni fejlesztő foglalkozások során több mint 300 gyermekkel, pontosan 5981 alkalommal foglalkozott. Zsóka szigorú, következetes és kitartó, s lám, mindezek ellenére a gyerekek rajonganak érte. Sok sajátos nevelési igényű gyermek köszönheti neki, hogy sikeresen befejezhette az általános iskolát, majd szakmát tanulhatott.

Fejlesztő pedagógiai tanácsadóként elsősorban a részképességek terén fellépő zavarokat, hiányosságokat méri föl, és segít azok kiküszöbölésében. A gyerekek szeretik, szívesen járnak hozzá a fejlesztő foglalkozásokra. Derűs személyisége, vidám alaptermészete maximálisan alkalmassá teszik őt munkakörének ellátására. Ami, lássuk be, nem egy könnyű feladat. A tanköteles korú gyerekek jelentős része küzd hátrányokkal, melyek enyhítése kitartó munkát követel gyerektől, pedagógustól egyaránt, miközben a csemeték nagy részének nem adatott meg a támogató, biztos családi háttér.

Zsóka az egyéni fejlesztéseken túl oszlopos tagja, kreatív kitalálója, aktív lebonyolítója a Fiókás gyerekprogramoknak. Számára minden gyerek kihívás, és nem szokása feladni a küzdelmet. Addig nem nyugszik, amíg meg nem találja a hangot velük, legyen szó óvodásról, kisiskolásról vagy nagykamaszról.

Németh Irén, Irike 1985-ben kezdte közalkalmazotti pályafutását, mint fogászati asszisztens. Később hat éven keresztül gyermekotthonban segítette sérült gyermekek ellátását, nevelését. Az emberek szeretete, az értük való tenni akarás mozgatta munkáját ezen a pályáján.1998-tól az ESZI Fejlesztő Gondozó Központ csapatának oszlopos tagja. Ha munkáról van szó, Rá mindig lehet számítani. Szívén viseli a rábízott sérült gyermekek gondozási teendőinek legmagasabb szintű ellátását. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége biztos pont minden gyermekünk életében. Úgy a gyerekek, mint a szülők elfogadták, megszerették, Szívesen fordulnak hozzá, ha bármilyen kérdésük van, vagy segítségre van szükségük. Jó szívvel gondolunk Rá, hogy tagja vagy közösségünknek, további sok erőt, kitartást kívánunk munkádhoz.

Gráczer Irma szociális munkás, szakvizsgázott szociálpolitikus, a foglalkoztatási feladatok szociálpolitikai szakértője. 1997-ben szerzett főiskolai diplomát szociális munkás szakon a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, majd 1999-ben szociálpolitikusi egyetemi oklevelet az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében. A szociális szakvizsgát 2003-ba tette le a családvédelem-családgondozás témakörből. 2015 októberében elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogdumányi Karon a jogi szakokleveles HR szaktanácsadó szakot. 2012 márciustól az Egyesített Szociális Intézménye igazgatója. 1991 októberében kezdett el a Csokonai Művelődési Központban dolgozni, ahol feladata volt, hogy részt vegyen a Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának megalakításában. 1999-től vette át az Újpalotai Családsegítő Szolgálat vezetői feladatainak ellátását. Fő tevékenysége az intézmény szakmai programjának megújítása, a szociális szolgáltatások fejlesztése, a szakmai munka megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. Az ESZI igazgatójaként első szakmai tevékenysége az intézmény középtávú intézményfejlesztési koncepciója, melynek végrehajtása során jelentős szolgáltatásfejlesztés valósul meg a kerületi szociális ellátás területén.

Több publikációja jelent meg az évek során, melyek témái az ifjúsági munkanélküliség, a családsegítő szolgálatok helye és szerepe a tartós munkanélküliség kezelésében. Szociálpolitikai szakértőként számos konferencián, pályázati programok lebonyolításában vett részt. Egyetemi óraadóként, tereptanárként 2002 óta részt vett a szociális munkás, szociálpolitikus szakemberek képzésében. 2009-ben a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól „Kerület jövőjéért” díjat kapott. 2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Elismerő Oklevél” adományozásával ismerte el szakmai munkáját.

 

 

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-10-16 09:33:20
Feltöltve: 2018-10-16 09:32:25
Feltöltve: 2018-10-16 09:31:48
Belépés

Elfelejtett jelszó