Az öregedő elme konferencia

 

„Az öregedő elme” – a demencia korai felismerése és kezelése konferencia egészségügyi és szociális területen dolgozó szakemberek részére - 2015. október 2.

A XV. ker. ESZI Területi Gondozás a Szociális Klaszter Egyesülettel együttműködve  „Az öregedő elme” – a demencia korai felismerése és kezelése címmel konferenciát szervez  szociális és egészségügyi szakembereknek  2015. október 2-án,  9-16 óráig az Újpalotai  Közösségi Házban és az újonnan épült szociális városközpontban. A részletes program és a jelentkezési lap innen letölthető:

Jelentkezési lap - Részletes program

Miért rendeztük ezt a konferenciát?

A demencia különböző típusai világszerte az idős korral járó leggyakoribb betegségek. A 85 éven felüli emberek egy-harmada szenved ebben a betegségben, ezért nevezik többen a XXI. század „időzített bombájának”. A betegség kialakulásának legfontosabb kockázati tényezője az életkor és a genetikai hajlam. Laikusok is egyre több olyan időset látnak maguk körül, akiknek viselkedése „furcsa”, az idősellátásban dolgozó szakemberek pedig egyre több demens beteget gondoznak. Mivel ez a betegség pillanatnyilag nem gyógyítható, de korai felismerés esetén lassítható a folyamat, csökkenthetők a tünetek. Fontos, hogy ez egyre szélesebb körben tudatosuljon. A családtagok sokszor esnek kétségbe, és a betegség előrehaladtával egyre nagyobb teher nehezedik rájuk is, hiszen a beteg egy idő után 24 órás felügyeletet igényel. Ez munka mellett nehezen oldható meg. A házigondozás enyhíthet a családok helyzetén, különösen akkor, ha a háziorvossal és az ideggyógyásszal is kapcsolatban vannak, együttműködnek a probléma kezelésében.

A konferencia elsődleges célja a szociális és egészségügyi területen dolgozók tájékoztatása volt, akiknek a betegek érdekében fontos együttműködniük. Ennek még nincs kialakult gyakorlata, viszont vannak mindkét területen előremutató kezdeményezések, melyeket fontos ismernünk és amennyiben lehet bővítenünk. A külföldi példákból is sokat tanulhatunk, a jól bevált módszereket átvehetjük.

 

Németh Teodóra  EESZI Fotó: Nagy Botond

Mi a demencia?

Demenciának nevezzük a szellemi képességek romlásával és pszichés zavarokkal járó tünetegyüttest, melynek megnyilvánulási formája lehet például az egyre fokozódó memóriazavar, a magasabb szellemi, intellektuális képességek romlása és a viselkedés megváltozása: hirtelen nem jut eszébe a demens betegnek egy ismerős neve, hogy milyen év, hónap, nap, vagy milyen évszak van. Elfelejti, hogy a boltba indult, vagy többször is lemegy, felborulnak az arányok, vagy sokat vesz valamiből, vagy épp azt nem, amiért elindult, nem találja a kulcsot, nem ismeri fel a ruháját, a pénzeket, súlyos esetben a családtagjait sem.

Az időbeni demencia szűrés, a szakemberek és a lakosság tájékoztatása a betegségről, a lehetséges terápiákról, a gyógyszeres kiegészítő kezelésről a kiindulópont. A másik lényeges szempont a szakemberek és családtagok képzése, folyamatos konzultáció biztosítása. Mivel ez a betegség az előfordulás nagy száma miatt az egész társadalmat érinti, lényeges, hogy legyen Nemzeti Demens Stratégia, melyben a szakemberek és a családok mellett fontos szerep jut az egyházaknak és a civil szervezeteknek is.

Ezekkel a célokkal tettük meg az első lépést „Az öregedő elme” – a demencia korai felismerése és kezelése című konferencia megrendezésével 2015. október 2-án, pénteken az Újpalotai Közösségi Házban (XV. Zsókavár u. 15.) és az újonnan átadott szociális városközpontban.

francia előadóink: Francis Salmon, Berthel Katalin, prof. Dr. Marc Berthel

Fotó: Nagy Botond

Előadóink olyan – hazai és külföldi - szakemberek voltak, akik már több éve, vagy évtizede foglalkoznak ezzel a témával, elméleti és gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.  Ez is magyarázza a nagy érdeklődést, a jelentkezők az ország minden részéből éreztek.

A konferencia programját úgy állítottuk össze, hogy legyen lehetőségünk új ismeretek elsajátítására csakúgy, mint konzultációra, tapasztalataink megosztására, cseréjére, kérdések felvetésére.

Dr. Egervári Ágnes  RKESZ  Fotó: Nagy Botond

A konferencia programja

Németh Angéla alpolgármester asszony bevezetőjében többek között elmondta, hogy a XV. kerületben a negyedik legmagasabb az öregedési mutató, ezért is megkerülhetetlen feladat, hogy erősítsük az idősek igényeinek megfelelő, biztonságos ellátási formákat. Agatha Christie-t idézve: „Az ember változik a korral, megjön a kedve az állandósággal”, ezért is célunk, hogy a kerületünkben lakó idősek minél tovább saját környezetükben maradhassanak- biztonságos szociális szolgáltató háttér biztosítása mellett.

Végtelen emberségre, humánumra, törődésre és hihetetlen türelemre van szüksége ezen idős embertársainknak. Ezt a segítő munkát valóban csak olyan nagy tudással és lélekkel rendelkező, példamutató munkát végző szakemberek képesek elvégezni, akiknek munkája minden elismerést és megbecsülést megérdemel.

Hangsúlyozta, hogy ehhez a feladathoz elengedhetetlen a helyi önkormányzat támogatása, az egészségügyi és szociális segítő szakemberek mindennapokban szerzett tapasztalata, jó gyakorlatok alkalmazása.

Fotó: Nagy Botond

Gráczer Irma ESZI igazgató felvázolta a közép és hosszú távú terveket az idősellátás, és ezen belül a demenciával élők és családjaik helyzetének javítása érdekében.

Prof. Marc Berthel geriátriai professzor, Strasbourg: Alzheimer betegek a középpontban -  a franciaországi egészségügyi-és szociálpolitika

10.00 – 10.30 Dr. Egervári Ágnes főigazgató RKESZ – A demencia az évszázad kihívása: neuropathológiai háttér és szocio-medicalis  összefüggések az INDA program kapcsán

10.30- 11.00 Németh Teodóra igazgatóhelyettes EESZI – INDA program – a demenciával élők iránti társadalmi felelősségvállalás szinterei

11.20- 11.50 Dr. Menyhárt Miklós, háziorvos – A magyarországi Alzheimer Café  jelentősége, története

11.50- 12.40 Francis Salmon igazgató, Strasbourg: Az ABRAPA egyesület szerepe az Alzheimer betegek ellátásában

 

12.40- 13.00 Prof. dr. Szabó Lajos, klinikai szakpszichológus c. egyetemi tanár:  A családkonzultáció szerepe a gondozó családok segítésében

A délutáni műhelybeszélgetéseken 14-16 óráig - gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak a résztvevők:

Oláh Rita klinikai szakpszichológus, Uzsoki Kórház Neurológiai osztály: A demens betegek előszűrésének szempontjai és eszközei az alapellátásban

„A műhely első részében klinikai esetrészletek felhasználásával igyekeztem demonstrálni a demencia differenciáldiagnózisának jelentőségét, különös tekintettel az érintettek társas kapcsolataira, szociális kompetenciáira, kiemelve a normál öregedés, a pszeudodemencia, a korfüggő feledékenység, az enyhe kognitív zavar és a demencia közti különbségeket. Szó esett azokról a tényezőkről, amelyek megnehezítik a demencia korai diagnózisát, pl. a rendelkezésre álló viszonylag csekély tesztpark, a családtagoktól nyerhető információk szűkössége ill. ezek szubjektív torzításai stb.

A műhely második részében végignéztük a leggyakrabban használt teszteket, amelyek a demencia diagnosztikájának részét - de nem egészét!- képezik. A legegyszerűbb otthon végezhető gyorstesztek (pl. számátírás, bevásárló lista) mellett bemutattam az óratesztet, a Mini Mental State és az Addenbrooke’s Kognitív Vizsgálat (AKV) elemeit, az értékelés legfontosabb szempontjait.

A tesztek bemutatása közben, után a diagnosztizált betegek további sorsa került terítékre.

A demencia – bármely kórfolyamat eredménye – egyrészt óriási társadalmi ráfordítást, másrészt az egészségügyi és szociális ellátórendszer sokszintű, integrált együttműködését igényelné.

A műhely résztvevői egyetértettek abban, hogy ennek hiánya jelentősen megnehezíti nemcsak az érintett családok, hanem az intézményekben dolgozók életét is. Megfelelő sokszintű, egymásra épülő intézményrendszer hiányában a családokat heroikus küzdelem és frusztráció, a szakembereket túlterheltség, inkompetencia érzés és kiégés fenyegeti. Mindez persze túlmutat a műhelyünk által kitűzött célokon, talán egy önálló konferencia témája is lehetne.”

Csepregy  Teréz, idősgondozási szakértő: „Úgy mint régen, úgy mint otthon” – új foglalkoztatási módszerek demens és Alzheimer betegeknek

A gyömrői Harmónia Idősek Falva „Nefelejcs Háza” pszichiátriai betegek, Alzheimer kórban szenvedők és egyéb dementálódott idősek, betegek ápolására, gondozására felkészült intézmény.

http://www.harmonia-k.hu/nefelejts.html

Francis Salmon igazgató, SSF franciaországi elnöke – az idősellátás komplex rendszere 

Az ABRAPA felépítése, működése mellett a SSF-ről is kérdeztük az előadót.

 Social Sans Frontières

Az SSF egy Strasbourgban székelő európai nemzetközi egyesület, amelynek célja több európai ország a szociális ellátásban dolgozó szakemberei közötti együttműködés és tapasztalatcsere fejlesztése.

1999 óta Franciaország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Olaszország szociális és egészségügyi intézményeiben dolgozó szociális segítők, speciális nevelők, vezetők, valamint az ilyen területen történő képzés résztvevői rendszeresen találkoznak, hogy összevessék szakmai gyakorlatukat, annak kereteit, a képzés problemtikáját, annak érdekében, hogy európai szinten az ellátottak érdekében kifejtett tevékenységük konkrét fejlesztéséhez segítséget kapjanak.

 A Social Sans Fontières Egyesület különböző tevékenységeket, cserelehetőségeket kínál a hálózatához tartozó szociális intézmények ellátottjainak, kreatív és művészi alkotások, és az intézmények ellátottjai közötti testvérkapcsolat által.

Social Sans Frontières

6 rue Sainte Agnès – 67100 Strasbourg

www.socialsansfrontieres.eu - mail : socialsansfrontieres@gmail.com

Bocz Renáta intézményvezető, Csepel, Olajág Otthon – Egy induló demens otthon tapasztalatai

A délutáni műhelymunka megtervezésekor a fő célom az volt, hogy bemutassam, a Kézenfoglak Fokozott Ápolási részlegünk megnyitását a tervezéstől, megnyitáson át egészen napjainkig. A résztvevőket beavattam a részleg kialakításának rejtelmeibe, mit, miért és hogyan csináltunk, hogy a demens betegek igényeinek a legmegfelelőbb környezetet kialakíthassuk.  Beleértve a szobáinkat, az ebédlőt, a kertet, a folyosót. az orientációt segítő jeleinket, eszközeinket. Szót kerítettünk a mindennapi kommunikációról, hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni demens betegeinkkel. 

A műhelyt végül egy rövid gyakorlati bemutató zárta, ahol a résztvevők belecsöppenhettek mindennapjaink vidám életébe és egy kis foglalkozást tartottunk, ahol énekkel, furulyaszóval, mesével, szőlővel köszöntöttük az őszt. 

Az alkalom végére értékes tapasztalatcsere alakult az ott lévő szakemberek között, hiszen mindannyian ugyanazon problémákkal szembesülünk nap, mint nap.  Ötletek cseréltek gazdát és végezetül kölcsönös intézménylátogatás igénye merült fel, remélem ezeknek a szakmai kapcsolatoknak lesz folytatása.”

Dr. Menyhárt Miklós, háziorvos: Hogyan szervezzünk Alzheimer Cafét?

A Műhelyen résztvevők részletes útmutatást kaptak a szervezés szempontjairól egészen a technikai tudnivalókig:

http://www.alzheimercafegyor.eu/download/organizing-manual.pdf

A konferencia iránti érdeklődés is azt mutatta, hogy a probléma súlyossága a szakemberek körében országszerte érzékelhető, és bár vannak pozitív kezdeményezések a megoldást illetően, széleskörű társadalmi összefogásra, ismereteink folyamatos bővítésére, összehangolt cselekvésre van szükség a demens betegek ellátása érdekében.

Jobbágy Mária

mentálhigiénés szakember

 

 

Az "Öregedő elme" - a demencia korai felismerése és kezelése konferencia előadásainak prezentációja itt elérhető:

ABRAPA & ALZHEIMER.pptx F. Salmon Levendula

BERTHEL-Marc_MA-Reponses-France_151002-Portable-Portable-3

Csepregi Teri

Dr. Menyhárt Miklós

Dr. Szabó Lajos

Németh Teodóra

Oláh Rita

SSF

 

Betűméret: A A A
Állásajánlatok
Feltöltve: 2018-10-16 09:33:20
Feltöltve: 2018-10-16 09:32:25
Feltöltve: 2018-10-16 09:31:48
Belépés

Elfelejtett jelszó