Területi gondozás / Szolgáltatások

Szociális étkezés

 

 

Kik igényelhetik a szociális étkezést?

Azok a XV. kerületi lakosok, akik tartósan vagy átmeneti jelleggel önmaguk és/vagy eltartott családtagjaik részére (koruk – 65 év felett , egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt) nem képesek étkezésükről más módon gondoskodni.

Kik igényelhetik a közösségi étkezést?

A közösségi étkeztetés igénybevételének feltétele az igénylő személyazonosító igazolványának és a  lakcímét igazoló hatósági igazolványának bemutatása.

Hogyan igényelhető a szociális étkezés?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, majd írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi vélemény, lakáson készített környezettanulmány, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges. Minden évben a Képviselő-testület határozza meg a díj mértékét, melyet az Önkormányzat helyi rendelete szabályoz. Az ellátási forma határozatlan időre vehető igénybe.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve az indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti elő.

Hogyan vehető igénybe a közösségi étkezés a Pajtás Étteremben?

Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között mindenki  igénybe veheti. Befizetni egy hétre/egy hónapra is lehet a helyszínen (XV. Zsókavár utca 24-26. Spirálház) minden hétfőn 9-10 óra között. Lehetőség van meghatározott napokra is előre befizetni menü választással.

Hogyan mondható le a közösségi étkezés?

Lemondásra elsősorban személyesen van lehetőség a nyitvatartási időben 11-15 óráig az étteremben. Amennyiben valaki le akarja mondani az előre megrendelt ebédet, ezt 2 nappal előbb személyesen, vagy írásban teheti meg. Ebben az esetben a lemondás összege azonnal visszafizetésre kerül készpénzben, és erről számla készül. A lemondást csak akkor tudjuk elfogadni, ha a lemondandó napokra az előre megkapott ebédjegyeket a lemondó személy visszahozza, vagy leveléhez csatolja. A lemondás összege visszafizetésre kerül készpénzben, vagy lakcímre átutalással, melyről a lemondáskor nyilatkozni kell.

Hol étkezhetnek a szociális étkezést igénylők?

Az étkezés a hét minden napjára igényelhető a lakosság szükségleteinek megfelelően a lakóhelyéhez legközelebb eső Idősek Klubja tálaló konyháján keresztül: helyben fogyasztással, elvihető saját ételhordóban, vagy kérésre házhoz szállítjuk. Az Újpalotán élők a Pajtás Étteremből vihetik el az ételt, vagy fogyaszthatják helyben.  Konyháink az ÁNTSZ előírásainak megfelelően kerültek kialakításra.

 

Szociális konyha, Időseket Segítő Szolgálat – Pajtás Étterem

1157 Budapest Zsókavár utca 24-26.

Tel.: 226-3633

részletes információ: Bozsik Brigitta

 

Időseket Segítő Szolgálat és Szociális Konyha

1158 Budapest Klebelsberg u. 20/a

Tel.: 418-1713

E-mail: klebelsberg@eszixv.hu

részletes információ: Katonáné Jordáki Ildikó

 

Időseket Segítő Szolgálat és Szociális Konyha

1154 Budapest, Arany János u. 51.

Tel.: 307-6326

E-mail: arany@eszixv.hu

részletes információ: Kató Lászlóné

 

Milyen az ételválaszték?

Kétféle menüből választhatnak egy hónapra előre az étkezést igénylők. Külön menüt kínálunk az epebetegeknek és cukorbetegeknek, melyet dietetikus állít össze. Igény esetén egyedi diétása menü is összeállítható (pl. laktózmentes, pépes). Aki otthon étkezik, számára az ételt mikrohullámú sütőbe is tehető műanyag dobozokban szállítjuk. Az ételeket a Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. szállítja konyháinkba.

Mennyibe kerül?

A térítési díj mértékét a XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.


 

Házi segítségnyújtás

 

A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a kerületünkben élő idősekről, akik  egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük miatt életvitelükhöz segítséget igényelnek, annak érdekében, hogy saját otthonukban maradhassanak. Ezeket a szolgáltatásokat a Területi Gondozást végző intézmények gondozónői végzik szolgáltatási díj ellenében.

Kik igényelhetik ezt a szolgáltatást?

Azok a XV. kerületi lakosok, akik

 • otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • az egészségi állapotuk miatt rászorulók, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 • akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ezt követően szervező gondozónőink környezettanulmányt készítenek az igénylő otthonában, ahol felmérik az egészségi, szellemi és fizikai állapotát, az idős igényeit, és ennek megfelelően közösen állapítják meg a részére nyújtott szolgáltatásokat.

Hol igényelhető a házi segítségnyújtás?

A házi segítségnyújtást a lakóhelyükhöz legközelebb eső, területileg illetékes Idősek Klubjában igényelhetik.

 

Időseket és Demenciával élőket Segítő Szolgálat – az Újpalotán élőknek

1156 Budapest,.Kontyfa u. 3.

Tel.: 419-0007, 414-0468

E-mail: kontyfa@eszixv.hu

részletes információ:Bozsik Brigitta

 

Időseket Segítő Szolgálat és Szociális Konyha – a Pestújhelyen élőknek

1158 Budapest Klebelsberg u. 20/a

Tel.: 418-1713

E-mail: klebelsberg@eszixv.hu

részletes információ: Katonáné Jordáki Ildikó

 

Időseket Segítő Szolgálat és Szociális Konyha – a Rákospalotán élőknek

1154 Budapest, Arany János u. 51.

Tel.: 307-6326

E-mail: arany@eszixv.hu

részletes információ: Kató Lászlóné

 

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?

Segítséget nyújtunk az étkezésben (reggeli, ebéd, vacsora előkészítése, szükség esetén megetetjük gondozottunkat) és a mosogatásban.        A testi higiénében (mosdatás, borotválás, körömvágás, bőr- és hajápolás, öltöztetés; inkontinencia esetén betét használata, ágytál, szoba WC használata).

 

 

A mozgás megkönnyítését több módon segítjük (ágyban, segédeszközök használatával - járókeret, mankó- , kiültetés, sétáltatás, levegőzés, tornáztatás, gyógytorna).

Részt veszünk az életvitelszerűen használt  lakókörnyezet tisztántartásában (felmosás, porszívózás, ágyazás, mosás, vasalás), a háztartási teendők ellátásában (bevásárlás, csekkfeladás, gyógyszerkiváltás, hivatalos papírok beszerzése, segélyek intézése,szociális szolgáltatásokhoz való elérés), a külső környezettel való kapcsolattartásban (közintézményekkel, orvossal, családtagokkal, barátokkal, egyházi intézményekkel).

 

 

Az orvos előírása szerint ápolási feladatokat is ellátunk (gyógyszeradagolás, vérnyomásmérés, vércukormérés, hőmérőzés, orvosi vizsgálatokra kísérés).

 

Hány alkalommal és mikor vehető igénybe a szolgáltatás?

A környezettanulmánykor szükségletfelmérést végez a területi gondozónő, ez alapján állítja össze javaslatát a gondozási formákra. A házi segítségnyújtása naponta maximum 4 órában vehető igénybe, hétköznap 7.30-tól 15.50-ig. (Kivételes esetben, egyéni elbírálás esetén, átmenetileg ellátjuk este és hétvégén is gondozottainkat). 

Mennyibe kerül a házi segítségnyújtás?

A térítési díjat a jövedelem arányában fizetik a szolgáltatást igénylők utólag, havonta minden hónap 10-ig.

 

 

 


 

 

 

Nappali ellátás az Időseket Segítő Szolgálatnál

Kerületünkben három szolgálat működik, mely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, miközben különböző szolgáltatásokat kínál a saját otthonukban élő időskorúak számára. Azok számára nyújtjuk szolgáltatásainkat, akik önmaguk ellátására  részben képesek, de szívesen bővítik társas kapcsolataikat, vesznek részt a különböző programokon és igénylik a szociális és mentális támogatás különböző formáit. 

Kik vehetik igénybe szolgáltatásainkat?

Azok, akik az ellátási területünkön, a XV. kerületben élnek (Rákospalota, Pestújhely, Újpalota), betöltötték tizennyolcadik életévüket, és egészségi állapotuk indokolja, vagy koruk miatt (idősek, nyugdíjasok) szociális és mentális támogatásra szorulnak és ehhez segítséget kérnek.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk?

Szolgáltatásaink sokfélék, céljuk, hogy megkönnyítsék a hétköznapokat betegség esetén és idős korban is. Különösen azok számára hasznos, akik egyedül élnek, vagy családban, de a családtagok napközben dolgoznak, ezért nem szívesen vannak egyedül; akik szeretnék megőrizni függetlenségüket, ezért egyedül szeretnének magukról gondoskodni.  

  Étkezés

Reggeli és ebédelési lehetőséget biztosítunk szolgálatunk étkezőiben. Az ebédnél kétféle menüből választhatnak - egy hónapra előre - az étkezést igénylők. Külön menüt kínálunk az epebetegeknek és cukorbetegeknek, melyet dietetikus állít össze. Igény esetén egyedi diétás menü is összeállítható (pl. laktózmentes, pépes).

 

 

Mosási lehetőség

Szolgálatainknál lehetőség van ruhák mosásra, ha tagjaink otthonában ez átmenetileg nem oldható meg.

 

       Tisztálkodási lehetőség

Szolgálataink fürdőszobáit úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen tisztálkodásra, amihez gondozónői segítséget is biztosítunk azoknak a klubtagjainknak, akik ezt igénylik.

 

    Gyógytorna

Azoknak segítünk, akiket egészségi állapotuk mozgásukban nem korlátoz, ezért el tudnak jönni rendszeresen a klubfoglalkozásokra.

Gyógytornászunk segítségével többféle torna is végezhető, azok számára is akik nehezebben mozognak, járnak. Széken ülve tornázhatnak azon tagjaink, akik szeretnék megelőzni a csontritkulást, megtartani ízületeik mobilitását, vagy növelni izomerejüket, javítani a légzést- és keringést, megelőzni az ízületi porckopást.

Gerinctornát javaslunk azoknak, akik a gerinc mobilitásának megőrzése, csípő-, váll-és térdízületek átmozgatása, porckorongsérv megelőzése, hát-és hasizmok erősítése, túlfeszített izmok nyújtása érdekében vesznek részt a programon.

 

Gyógytorna az Időseket Segítő Szolgálatnál

vezeti: Ódry Judit gyógytornász

Helyszín

Időpont

Információ

Időseket Segítő Szolgálat

1154 Budapest, Arany János u. 51.  

szerda 10.30 - 11.00

csütörtök 10.00 – 10.40

10.45-11.20

Telefon: 307-6326

Időseket Segítő Szolgálat

1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 20/a. 

hétfő, péntek

11.00 - 11.30

Telefon: 418-1713

Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat

1156 Budapest, Kontyfa u. 3. 

kedd 10.00 - 10.30

11.00 - 11.40

Telefon: 414-0468,

419-0007

 

Olvasás és játék

Újságokat, könyveket, kártya-és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket (rádió, televízió) használhatnak klubtagjaink.

 

Szabadidős programok

Rendszeresen szervezünk nyílt napokat, kulturális programokat.

 

Személyre szabott segítés

A  nappali ellátásban részesülő személy - igényétől függően - segítséget kap mindennapi problémái megoldásában: pl.  ügyei intézésben, lelki problémáiban, egészségügyi kérdésekben. Ennek feltárása egy részletes beszélgetéssel, felméréssel kezdődik, mely kitér az igénylő környezeti, szociális, egészségi, pszichés, kapcsolati helyzetére, az esetleges fogyatékosságra, használt segédeszközökre Ez alapján készül egy ún. gondozási terv, mely tartalmazza az egyes területen megoldandó problémákat és a megoldáshoz vezető lépéseket.

    

       Mentális ellátás

A mentális ellátás célja, hogy segít a lelki sérülések feldolgozásában, segítséget nyújt a környezettel való kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzésében, és az izoláció elkerülése érdekében.

 

Időseket Segítő Szolgálat nyitva tartás

 

Helyszín

Nyitvatartás

Információ

Időseket Segítő Szolgálat

1154 Budapest, Arany János u. 51.  

   hétfőtől-csütörtökig:

7.30 órától 15.50 óráig tart nyitva.

pénteken:

7.30-14.30 óráig

 

Telefon: 307-6326

Időseket Segítő Szolgálat

1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 20/a. 

Telefon: 418-1713

Időseket és Demenciával élőket Segítő Szolgálat

1156 Budapest, Kontyfa u. 3. 

Telefon: 419-0007, 

414-0468

 

 

Állandó programok az Időseket Segítő Szolgálatoknál (ISSZ)

 

Nap

Időpont

Program

Helyszín

 

hétfő

10.00

Énekkar

Arany ISSZ

11.00

Gyógytorna

Klebelsberg ISSZ

délután

Klubnap

Kontyfa ISSZ

kedd

10.00

Gyógytorna

Kontyfa ISSZ

10.00

Jóga

Arany ISSZ

10.30

Gerinctorna

Kontyfa ISSZ

13.00

Társastánc

Arany ISSZ

10.00 Egészségmegörző tanácsadás

 

Klebelsberg ISSZ

 

13.00

Kártyaparti

Arany ISSZ

Klebelsberg ISSZ

szerda

10.30

Gerinctorna

Arany ISSZ

10.30

Jóga

Kontyfa ISSZ

11.00 Meridián torna

 

Klebelsberg ISSZ

 

14.00

Társastánc

Arany ISSZ

délelőtt

Klubnap

Arany ISSZ

csütörtök

9.00

Kártyaparti

Kontyfa ISSZ

10.00

ETKA Jóga, erőgyűjtő módszer

Klebelsberg ISSZ

13.00

Kártyaparti

Arany ISSZ

Klebelsberg ISSZ

13.30

Kreatív foglalkozás

Arany ISSZ

délután

Klubfoglalkozás

Klebelsberg ISSZ

péntek

9.00

Kártyaparti

Kontyfa ISSZ

9.30

Társastánc

Kontyfa ISSZ

11.00

Gyógytorna

Klebelsberg ISSZ

Időseket Segítő Szolgálatainknál lehetőség van ping pongozásra és a számítógéppel való ismerkedésre is.

 


 

 

Gondozó Ház

 

 

  ÁTMENETI  GONDOZÓ HÁZ

  XV. Erdőkerülő utca 34. Tel.: 417-4893

  E-mail: gondozohaz@eszixv.hu

 

Térkép:


Nagyobb térképre váltás

 

Az intézmény tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető: Újpest felöl a 96-os, 196-os buszokkal, Zuglóból a 130-as busszal. A városból a Fő térig a 173, 173E jelü buszokkal, ahonnan át lehet szállni a 130, 196, 96-os buszokra, melyekkel mindössze 2 megálló a Gondozó Ház. A Mexikói útról induló 69-es villamos Erdőkerülő utcai végállomásától pár perces séta.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak Gondozó Háza a hatályos jogszabályok alapján működik.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

(letölthető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV)

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 

(letölthető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM)

 

Milyen élethelyzetekben nyújt segítséget az átmeneti elhelyezést nyújtó Gondozó Ház?

Az idősek  Gondozó Házába  átmeneti jelleggel azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött lakosok vehetők fel, akik  betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek önmagukról gondoskodni. Az ellátás feltétele, hogy az igénylő részben önálló legyen, ne igényeljen állandó egészségügyi ellátást, mivel ennek feltételei nem adottak.

 

Mennyi  ideig vehető igénybe ez a szolgáltatás?

A Gondozó Ház ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra vehető igénybe. Ez alatt  teljes körű ellátást biztosítunk. Különös méltányolást érdemlő esetben a tartózkodás az intézmény orvosának javaslatára, egy alkalommal, plusz egy évre meghosszabbítható.

 

Hogyan és ki kezdeményezheti az ideiglenes gondozó házi elhelyezést?

A Gondozó Házban a személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy elhelyezési kérelmét törvényes képviselőjének belegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása is szükséges.

 

Mi az  előgondozás? Miért szükséges?

Az előgondozás szakaszában az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénylő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a gondozóház szolgáltatása megfelel-e az igénylő állapotának és szükségleteinek. Egyúttal tájékoztatást nyújt a gondozóház által biztosított szolgáltatásokról is. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot az elhelyezésre váró háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotára, illetve a korábbi gyógykezelésére vonatkozó adatok megismerése céljából, valamint az igénylő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozójával. Felkészti a Gondozó Házban élőket és dolgozókat, biztosítja a Gondozó Házba történő zavartalan beilleszkedést.  Az előgondozás során az előgondozást végző személy a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlapot tölti ki.

 

Hogyan értesülnek a Gondozó Házba történő igényük elfogadásáról?  

Az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodunk az ellátást igénylők elhelyezéséről.  Ha az igény férőhely hiányában nem teljesíthető, a csoportvezető erről – a nyilvántartásba vétel közlésével – írásban értesíti a jogosultat.

A csoportvezető a Gondozó Házban történő elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.  

Az értesítés tartalmazza az

 • előgondozás időpontját;
 • a férőhely elfoglalásának kezdő időpontját;
 • a Gondozó Házban való elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket.

A csoportvezető szükség esetén segítséget nyújt a gondozóházba történő beköltözéshez, gondoskodik az elhelyezésről. A Gondozó Házban történő ellátás igénybevételének időpontjában az egységvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt.

A megállapodás tartalmazza:

 • a Gondozó Ház által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, az ellátás időtartamát
 • a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat;
 • az ellátás igénybevételének és megszüntetésének módját.

A Gondozó Házban a  férőhely elfoglalását követően a Gondozó Ház orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevőt. A csoportvezető szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási, gondozási feladatok ellátásáról.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a Gondozó Házban?

A Gondozó Házban a szolgáltatást igénybe vevők részére személyre szabott fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk a nap huszonnégy órájában.

 

Gondozás

Minden esetben személyére szóló gondozási tervet készítünk, mely az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési   feladatokat és azok megvalósításának módszereit tartalmazza. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül készíti el egy szakmai csoport, melynek tagjai: az intézményi orvos, a csoportvezető, a mentálhigiénés munkatárs és a szociális gondozók.

A gondozási tervet és módosítását, az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni, mivel a gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése.

 

Az egyéni gondozási terv tartalmazza:

 • az ellátott személy fizikai, mentális állapotának leírását;
 • az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését;
 • az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.

Az egyéni gondozási tervet kidolgozó team évente – jelentős állapotromlás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, és annak figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

Ápolás

Ha az ellátásban részesülő személy ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet is készítünk.  Az ápolási terv a gondozóházban tartózkodó ellátott részére nyújtott - jogszabályban meghatározott -  ápolási feladatok dokumentációja, amely az  állapot javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható módszereket tartalmazza.

Az ápolási terv tartalmazza:

 • az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását;
 • az ápolási tevékenység részletes tartalmát;
 • az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet;
 • az ápolás várható időtartamát;
 • szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezést stb.).
 • Az ápolási feladatok szakszerű ellátását a gondozóház orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

Étkezés

Napi háromszori étkezést biztosítunk – ebből legalább 1x meleg ételt - , melynek során figyelembe vesszük a  gondozott életkori sajátosságait épp úgy, mint az egészséges táplálkozás követelményeit. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára diétás étkezést is biztosítunk. A fekvőbetegek ellátása során gondoskodunk a  rendszeres folyadékbevitelről is.

Ruházat, textília biztosítása

Az ellátást igénybe vevő a gondozóházban saját ruházatát használja. Ha nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal, a Gondozó Ház, az ellátott szükségletének megfelelően, adományból biztosítja azt.

A ruházat tisztításáról és javításáról a gondozóház a házirendben meghatározott módon gondoskodik. A Gondozó Ház a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként:

 • három váltás ágyneműt;
 • a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket;
 • az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja.

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti elhelyezést biztosító idősek Gondozó Háza gondoskodik az igénybe vevő:

 • egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról;
 • rendszeres orvosi felügyeletről;
 • szükség szerinti ápolásról;
 • szakorvosi ellátásához való hozzájutásról;
 • kórházi kezeléshez való hozzájutásról;
 • a hatályos jogszabályban meghatározott gyógyszerellátásról.

A Gondozó Ház a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését – ha az intézmény keretei között megoldható -, gyógykezelését.

Mentálhigiénés ellátás

A Gondozó Ház gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítja:

 • a személyre szabott bánásmódot;
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést;
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit;
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit;
 • a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását;
 • a hitélet gyakorlásának lehetőségét,
 • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A Gondozó Ház szakemberei szervezik az ellátottak terápiás célú, és vagy képességfejlesztő foglalkoztatását, valamint a meglévő képességek fejlesztését, szinten tartását az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának megfelelően.

Érték és vagyonmegőrzés

Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról a csoportvezető tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít, és annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek.

Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről a csoportvezető gondoskodik.

 

Hogy telik egy nap az átmeneti elhelyezést nyújtó Gondozó Házban?

A házirend tartalmazza a Gondozó Ház napirendjét, az együttműködés szabályait. Azt kérjük, hogy egymás nyugalmát ne zavarják. A rádió, televízió, a lámpák, olvasólámpák használata a szobatársak közös megegyezése alapján történik. 

Kimenés, eltávozás a Gondozó Házból  az ügyeletes gondozónővel egyezteve történik, a kérést írásban rögzítjük. A ház kapuit 22 órától zárjuk.

Látogatás és a hozzátartozókkal való találkozás 9-19 óra között lehetséges az intézmény területén  (a szobában, társalgóban, ebédlőben, vagy a  parkban). Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, akkor a csoportvezető engedélyével ettől el lehet térni. Kizárólag orvos javaslatára (pl. járvány idején) korlátozható illetve szüneteltethető a látogatás.

A társalgóban használható a nyilvános telefon, levelek megírásában, feladásában munkatársaink segítenek.

Térítési díj:

Az átmeneti elhelyezést nyújtó Gondozó Házban a személyi térítési díj  mértékét a XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben határozza meg. Az ellátott mindenkori nyugdíjának a 60 %-át nem haladhatja meg.

Részletes információ kérhető az alábbi telefonszámon: (1) 417-4893

e-mail: gondozohaz@eszixv.hu

 

 


 

 

Gyógytorna

 

Gyógytornával az egészségért

 

Gyógytornászunk házhoz jön! Gondozottainknak lehetőségük van otthonukban is mozgásuk javítására, állapotuk szinten tartására gyógytornászunk segítségével

 

Milyen esetekben fontos a gyógytornász segítsége?

 • ágyban fekvő betegeknek (légzés- és keringésjavítás az esetleges szövődmények megelőzése érdekében)
 • csípőízület műtétei után (combnyaktörés, protézis beültetés)
 • csigolyatörés után
 • stroke utáni állapotban
 • krónikus neurológiai kórképek esetén (sclerosis multiplex, Parkinson-kór)

 

Gondozottaink tanácsot kaphatnak a gyógyászati segédeszközeik használatához, lakásuk átalakításához biztonságuk érdekében (esések elkerülése).

  

Klubjainkban azoknak segítünk, akiket egészségi állapotuk mozgásukban nem korlátoz

 

Gyógytorna - széken ülve végzett gyakorlatok.

Célja: csontritkulás megelőzése, szinten tartása, izomerő megtartása, növelése, ízületek mobilitásának megőrzése, légzés- és keringésjavítás, ízületi porckopás megelőzése

 

Gerinctorna – fekvő testhelyzetben végzett gyakorlatok

Célja: a gerinc mobilitásának megőrzése, csípő-, váll-és térdízületek átmozgatása, porckorongsérv megelőzése, hát-és hasizmok erősítése, túlfeszített izmok nyújtása

 

Gyógytorna az Idősek Klubjaiban

vezeti: Ódry Judit gyógytornász

Helyszín

Időpont

Információ

Időseket Segítő Szolgálat

1154 Budapest, Arany János u. 51.  

szerda 10.30 - 11.00

csütörtök 10.00 – 10.40

10.45-11.20

Kató Lászlóné
Telefon: 307-6326

Időseket Segítő Szolgálat

1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 20/a. 

hétfő, péntek

11.00 - 11.30

Csiki Rozália

Telefon: 418-1713

Időseket és Demenciával élőket Segítő Szolgálat

1156 Budapest, Kontyfa u. 3. 

kedd 10.00 - 10.30

11.00 - 11.40

Varga Istvánné

Telefon: 414-0468, 419-0007

 

                                                                                        


 

 

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

 

TÁJÉKOZTATÓ a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65. § (7) bekezdése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladattá vált, így a a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest Visegrádi u. 49. ) látja el.

A XV. kerületi lakosok részére a jelzőrendszer koordinátori feladatait Varga Andrásné koordinátor látja el.


Elérhetősége:
Reménysugár Habilitációs Intézet
1223 Budapest
Kápolna utca 3.
Tel: 424-08-10
Mobil: 06-20/ 9646-967