Akikre büszkék vagyunk…oklevelek átadása a Szociális Munka Napján
Akikre büszkék vagyunk…oklevelek átadása a Szociális Munka Napján
2013. november 8-án, a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében László Tamás polgármester, Vizér Klára alpolgármester és Grá

Feltöltve: 5 éve

2013. november 8-án, a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében László Tamás polgármester, Vizér Klára alpolgármester és Gráczer Irma ESZI igazgató okleveleket adott át az Önkormányzat dísztermében.

 


Fotó XV Média – Nagy Botond

 

A Szociális Munka Napja a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége nevéhez kötődik. Tagszervezetei között megtalálható a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete is. A Szervezet 1997-ben november 12-ét jelölte meg a szociális munka napjaként, melyet a közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplünk országszerte.

 

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában a társadalmi stabilitást és a társadalmi integrációt veszélyeztető nagyszámú tömegek sodródnak a kirekesztődés felé, kilátástalan élethelyzetükből adódóan kiilleszkednek a társadalomból. A kiilleszkedés fenyegető jelei elsősorban az inaktivitás, a tevékenység hiánya, a részvétel hiánya. – a párbeszéd hiányának hatására, a párbeszéd igényéből kezdeményeződött a ma már ünnepléssé finomodott szakmai gondolat, szakmai nap. Egyfajta nyilvános kommunikáció a társadalommal erről a nehéz „terepről”. Párbeszéd egyrészt a szakmán belül, másrészt a nyilvánosságon keresztül a döntéshozók szociálisan érzékenyebb részével, a civil szervezetekkel, az egyesületekkel, az egyházakkal.

 

Ezen a napon azoknak az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondunk köszönetet,

  • akik nagy szakmai alázattal, felelősségteljesen, áldozatkészen végzik munkájukat,
  • akik sajátos tudással, nélkülözhetetlen, konkrét, sokszor azonnali segítségnyújtáson túl konfliktuskezelő, válságmegoldó technikák, módszerek átadásával könnyítik a mindennapi életben való eligazodást, gyakran ember feletti erővel végzik munkájukat.

 

Fotó XV Média – Nagy Botond

 

A díjazottak, akikre büszkék lehetünk:

 

Bozsik Brigitta – a Területi Gondozás Kontyfa utcai Idősek Klubja házi segítségnyújtás csoportvezető gondozónője 1998-ban az egészségügyből érkezett kerületünkbe. A területen élő idősek nagy szeretettel fogadták, odafigyelésével, gondoskodásával hamar elnyerte bizalmukat. Munkáját lelkiismeretesen és legjobb tudása szerint végzi példamutató szociális érzékenységgel, ami pozitívan hat kolléganőire, akik szintén számíthatnak törődő figyelmére. Az időseket szereti és tiszteli, kollégáit segíti mind szakmailag, mind a magánéletben, ha szükség van rá. Amilyen „pici és törékeny”, munkájában annál elszántabb és kitartóbb.

 

Schöffer Györgyi – a Területi Gondozás Klebelsberg Kunó utcai Idősek klubja területi gondozónője. 2008 óta dolgozik az ESZI dolgozójaként, előtte a BM kórházban 20 évig szülésznőként segítette világra az újszülötteket. Keveseknek adatik meg, hogy az élet kezdetétől a befejezéséig legyenek jelen segítő munkájukkal a családok életében.  Következetes, lelkiismeretes, megbízható. Különleges adottsága, hogy minden gondozottjából, képességétől függően a lehető legjobbat hozza ki, ezzel hitet és önbizalmat ad számukra. A siker fogalma ezen a területen egy kicsit más, mint a sportban vagy az üzleti életben, ugyanakkor a teljesítmény a gondozottak életminősége szempontjából kiemelkedő. Legemlékezetesebb annak a két kliensnek az esete, akik ágyban fekvő betegként kerültek Györgyihez, majd gondos munkájának köszönhetően nem egészen fél év elteltével már önállóan el tudták látni magukat. Kolléganőként is mindig lehet számítani javaslataira, tanácsaira. Nyugodtsága, kiegyensúlyozottsága átragad az idősekre, azok családtagjaira, ami megkönnyíti a közös munkát és együttműködésre sarkall mindenkit.

 

Balogh Réka – 1995 óta dolgozik a Fejlesztő Gondozó Központban, gondozóként. Az évek során munkáját odaadással, lelkesedéssel végezte és végzi a mai napig. Felelősségtudata munkájának minden területén tetten érhető. Odafigyelő magatartása számtalanszor megkönnyítette a mindennapok munkáját, példát mutatva kollégáinak, hogy a váratlan helyzetekre is létezik megoldás az ellátottak mindenkori szükségleteit szem előtt tartva. Az ellátottak, azok családjai és a munkatársak mindig mindenben számíthatnak tudására, felkészültségére, segítőkészségére. Kontaktusteremtő készsége, társas felelősségérzete, a gondozottakhoz való érzékeny hozzáállása mind-mind pozitívan hatnak, nem csak a munkatársakkal folyó közös munkára, hanem az ellátottakkal való viszonyrendszerére is. Csoportvezető gondozóként munkája előreviszi az intézményben folyó gördülékeny szakmai, emberközpontú munkát.

 

László Margit, Margó - 1987-ig védőnőként dolgozott, majd a kisgyermekes családok nagy bánatára, ám nekünk nagy örömünkre, 2000 óta, mint mentálhigiénés szakember, az ESZI Újpalotai Családsegítő Szolgálat munkatársa. Kezdetben fő feladata volt a tartós munkanélküliek visszavezetése a munka világába, s minden a helyzetükkel összefüggő szociális problémáik kezelése. A gondozott családok gyermekeinek szervezett nyári táborok lebonyolításának nélkülözhetetlen stábtagja kezdetektől. Jelenléte, mint egykori védőnő, nagy megnyugvást jelent a szülőknek, s kollégáknak egyaránt. Ahogy egyre több programban egyre nélkülözhetetlenebb szerepet töltött be – serdülőknek szervezett szabadidős programokat, magányosoknak találkozási, beszélgetési lehetőségeket teremtett a Cseverészdében, egyre inkább érezte, hogy szakmailag is fontos lenne a fejlődés, a tanulás. Csakúgy, mint amikor védőnőként dolgozott, kevésnek érezte tudását, s így végezte el a mentálhigiénés képzést. 2008-ra már maga mögött tudhatta a családterápiás képzést is. Ám még ez sem elég számára, hisz jelenleg a Baptista Teológia Akadémia mesterképzésén végzős, rövidesen gazdagodik egy teológiai alapdiplomával, társadalmi szakirányon. Tudásvágya és szakmai fejlődési igénye korántsem öncélú. Szakmai személyiségének fejlesztésében az egyre professzionálisabb segítői szerepkompetencia fejlesztése példaértékű. Munkájában csakúgy, mint magánéletében a szakmai és emberi alázat szerény képviselője. A rábízott gondozottak, egyének, családok problémáinak kezelésében az igényességet, a szakszerűségen túl a precizitása, empatikussága, a kollegákhoz való támogató hozzáállása még hitelesebbé teszi. Megértő, szelíd attitűdjével egyaránt népszerű a tapasztalt és a pályájuk elején lévő kollégák körében. A rendkívül cizellált öniróniája és humora nemcsak Őt magát segíti át a nehezebb helyzeteken, hanem nélkülözhetetlen sava-borsa a napi együttműködésünknek. Kívánjuk, hogy még sok-sok éven át szerezzen emlékezetes perceket és napokat a rá bízott bajban levőknek csakúgy, mint nekünk, tisztelő kollégáinak.

 

Mike Krisztina –2002-ben lett az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának szakmai munkatársa. Igazi segítő, aki nemcsak adni, de kapni is tud. A kezdetektől partnerségi viszonyra törekedett klienseinkkel, hamar megtalálta a közös hangot a segítséggel élőkkel és családjaikkal egyaránt. A problémafeltárás és a konfliktuskezelés szakértője. Mindig támogatta az innovációt, minden új tevékenységet alkotó munkával és inspiráló gondolatokkal támogatott. Az szociális foglalkoztatásban műhelyvezetőként indította el a Száraztészta Készítő Manufaktúrát és a Gyöngyfűző Műhelyt. A Figura Tánccsoport és az Énekkar alapító tagja. Munkatársaival kooperatív, akár munkaidőn túli feladatokat is szívesen vállal. Szakmai optimizmusa és szakértelme közösségünk megbecsült tagjává tette.

 

Konecsny Erzsébet (Böbe) - 11 éve a FIÓKA Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa. Munkáját a fegyelem, a pontosság, a lelkiismeretesség és szakmai alázat jellemzi. Az egyéni esetkezelés során mindig arra törekszik, hogy az adott gyermek és családja számára a lehető legjobb és legtesthezállóbb megoldást találja meg. Az ügyfelekkel kialakított kapcsolatában a tisztelet, az empátia, a következetesség és az alázat uralkodik. Egyaránt megtalálja a hangot a kis- és nagy gyermekekkel, ill. felnőttekkel. Stabil, kiegyensúlyozott személyiség. Napi munkavégzésében pontos, alapos. A team tagjai számíthatnak segítségére, támogatására. Humora sokat segít a mindennapi stressz enyhítésében. A Fiókában gyakorlatukat végző egyetemi hallgatók tereptanáraként és a kezdő kollégák mentoraként türelmes és fáradhatatlan. Az elmúlt 11 év alatt rengeteg megrázó történettel találkozott, számtalan tragikus sorsú gyermeknek és családjának nyújtott segítséget. Elhivatottsága, hite, lelkesedése mégsem hagyta el, sohasem engedte, hogy az elkeseredés hatalmába kerítse. Mindig újult erővel és odaadással fordult a segítségre szoruló kliensek felé. 2 csodálatos gyermeket nevel. Lánya már felnőtt, fia pedig érettségi előtt áll. Ő épp első osztályba ment, amikor édesanyja elkezdett nálunk dolgozni.

 

Fotó XV Média – Nagy Botond

 

Kelemen Gábor, intézményvezető, szakmai igazgató-helyettes

 

Gábor 1998 óta a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány munkatársa. Családgondozóként a feladata az átmeneti otthonban élő családokkal történő munka volt, munkája eredményeként az évek során egyre felelősségteljesebb vezetői munkát kapott, ma az alapítvány összes intézményének szakmai vezetését végzi. Szervezi az együttműködést a kerületi, fővárosi és országos hatáskörű társintézményekkel. Az ő munkájának köszönhető, hogy rendkívül jó az alapítványunk együttműködése a kerületi társintézményekkel, az ellátott gyermekek és családok érdekében maximálisan összehangolt munka folyik valamennyi érdekelt  intézménnyel.

Gábor dolgozza ki az alapfeladatok ellátásához szükséges, valamint az azon túlmenően végzett szolgáltatások szakmai programjait, összehangolja a teljes szakmai munkát. Képviseli az alapítványt a szakmai rendezvényeken, részt vesz országos hatáskörű szakmai csoportmunkában.

Felelősségteljes vezetői munkája eredményeként szakmai körökben alapítványunk országos jóhírnek örvend.

 

Kerepesi Krisztina, a kiléptető lakások vezetője

 

Krisztina 15 éve a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány munkatársa, az ő felelősségteljes munkája révén jött létre a Zagyva utcai hajléktalan rehabilitációs intézményünkben történő szakmai munka, valamint a kiléptető lakásokban elhelyezett családokkal történő szakmai munka. Elsősorban az ő és beosztottjai munkájának köszönhető, hogy a 14 kiléptető lakásban elhelyezett családok mindegyike folytat lakáscélú megtakarítást, következetesen készül a gondozási folyamat lezárulta utáni önálló életre.

Egy - a csömöri intézményben dolgozó munkatársunkkal együtt - megteremtette az önkéntes munkavégzés feltételeit alapítványunknál, a mai napig is ellátja az önkéntes munkavégzés koordinációját – teljes mértékben önszorgalomból, külön díjazás nélkül. Ezek az önkéntes segítők nem csupán kívülről segítik alapítványunkat munkájukkal, hanem az intézményben élő ellátottak közül is kikerültek. 2012-ben az Önkéntes Központtól az év önkéntese díját is elnyerte egyik volt ellátottunk, aki rengeteg közösségi programot szervezett az intézményekben élő ellátott családok és gyermekek számára. Önkéntes segítők számára klubesteket szerveztek, amelyeken a segítők megoszthatták egymással tapasztalataikat, az estek zenés programokkal zárultak, amelyeken alapítványunk munkatársaiból verbuválódott profi zenészek játszottak.

Rendkívül lelkiismeretes, következetes munkájában, olyan munkatárs, akire mindig lehet számítani, amikor elborítja alapítványunkat a rengeteg feladat.

 

Hangácsi László, a Fészek és Szivárvány Családok Átmeneti Otthonainak szakmai vezetője

 

László 2006. óta dolgozik a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál, kezdetben családgondozóként, 2010. óta az egyszülős részleg vezetőjeként tevékenykedik, az idei évtől az Aporháza utcai intézményben elhelyezett családokkal történő munka szakmai vezetője.

Felelősségteljes és következetes munkája eredményeként az intézményben történő gondozási munka jól szervezett, egységes szakmai koncepciót mutat, ugyanakkor az ellátottak is profitálnak ebből a következetességből: átláthatóvá válik számunkra, hogy a családgondozókkal történő együttműködés eredményeként milyen kivezető utak lehetségesek a gondozási folyamat lezárultával.

 

Ezen az ünnepségen köszöntöttük azokat a kerületi dolgozókat, akik hosszú évek, évtizedek óta dolgoznak a kerület lakosságáért. A XV. kerületi önkormányzat közalkalmazottai részére a közalkalmazotti szabályzat alapján az évfordulót betöltő dolgozók részére a fordulónapon biztosít hűségjutalmat.

 

 

Horváth Józsefné - 20 éve munkatársunk az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában. Gyógypedagógiai asszisztensi és gondozói feladatokat lát el. A munka számára hivatás is, feladatát odaadással, körültekintően, igen sok szeretettel látja el. A gondozási területen, olyan folyamatokat is végigkísér, mint gyógyászati segédeszköz igénylés. Lelkesen szervez szabadidős programokat. Támogatja klienseink művészi törekvéseit, a tánccsoportok profi jelmeztárosa és öltöztetője. Az intézményen belüli szociális foglalkoztatásba a műhelyek dolgozóinak segítésében, a munkafolyamatok betanításában, sőt az értékesítési vonalon is vállal feladatokat. A száraztészta készítő manufaktúra újraindításában meghatározó szerepe volt. Segítőként és munkahelyi kapcsolattartóként vett részt az Intézményi Munkahelyi Gyakorlat projektben.

Több évtizeden keresztül dokumentálta fotókkal és videó felvételek készítésével a szakmai munkát. Példaértékű a szülőkkel való kapcsolattartásban végzett szakmai munkája.

 

25 éves jubileumi jutalomban részesült:

 

Tarjányi Istvánné - 25 éve dolgozik közalkalmazottként. Az Értelmi Fogyatékosok Napköz Otthona alapítói között volt, már ennek okán is a közösség megbecsült tagja. 25 éves tapasztalata a felnőtt fogyatékkal élők szociális ellátásában, meghatározó a szakmai program kialakítása során.

Empatikus, következetes, az egyént tiszteletben tartó segítői stílusa miatt, a klienseink, a családok és a munkatársak egyaránt bizalommal kérik ki véleményét, számítanak szakértelmére. A napi gondozási feladatokon túl, támogatja a mozgásfejlesztés minden formáját. Az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban a kézműves műhely kreatív segítője. Folyamatosan képzi magát a kézműves technikák elsajátításában. Az Intézményi Munkahelyi Gyakorlat Projektben kísérőként és munkahelyi kapcsolattartóként is részt vett.

Közvetlen, ugyanakkor mértéktartó segítői magatartása miatt, a nyári táborok állandó kísérője. Igazi csapatjátékos, nagy szerepet vállal a kezdő munkavállalók mentorállásában. Véleményét mindig tapintatosan, de őszintén és határozottan képviseli. Sokat köszönhetünk neki, annak a bizalmi tőkének a kialakításában, mely a fogyatékkal élők nappali ellátásának alapvető eleme.  

 

40 éves jubileumi jutalomban részesült:

 

Péterfiné Szommer Anna  akit egyben nyugdíjba vonulása alkalmából is köszöntünk. Sajnos nem tudott jelen lenni az ünnepségünkön, ezért az oklevelet és a virágot helyette Dr. Révész Magda vette át.

 

Fotó XV Média – Nagy Botond

 

Köszöntöttük nyugdíjba vonuló munkatársainkat:

 

Stoklászné Nagy Éva - 1998 óta volt az Egyesített Szociális Intézmény munkatársa. Kezdetben a FIÓKÁ-ban, majd az ESZI központjában és végül a FENO-ban dolgozott, mint szociális asszisztens. Közvetlenségével, tenni akarásával, nyitottságával gyorsan belopta magát az ellátottak és a kollégák szívébe is. Társas felelősségérzete, kollegáival való munkája során, több alkalommal átsegítette őt, vagy másokat az aktuális nehézségeken. Kreatív ötleteivel, rugalmas hozzáállásával számos, az intézmény mindennapi munkáját megkönnyítő újítást vezettünk be. Munkáját a világos és nyílt kommunikáció, értő figyelem, konfliktus megoldására való törekvés, kompromisszumkereső hozzáállás, segítőkészség határozták meg. A rábízott feladatokat mindig lelkiismeretesen látta el. Köszönjük.

 

Pekár Miklós - 1998-ban közhasznú munkatársként került a Fejlesztő Gondozó Központba, 1999-től már technikai munkatársként erősítette az intézmény csapatát. Szakmai tudására, az ellátottakkal kapcsolatos rendkívül pozitív hozzáállására mindig számíthattunk. Nem volt olyan kérés vagy kérdés, amire ne kereste volna azonnal a mindenki számára megfelelő választ. Sokat segített abban, hogy ellátottjaink megismerjék az intézményben zajló technikai munkát, ilyen módon is közelebb kerüljön hozzájuk környezetük megtapasztalásának lehetősége. Együttműködő készsége, jóindulata nem csak a kollégák és az ellátottak körében tette népszerűvé, de a szülőkkel, családokkal is sikerült kölcsönös együttműködésen alapuló kapcsolatot kialakítania. Köszönjük.

 

Kádas Endréné - 1999 óta dolgozott a Fejlesztő Gondozó Központban, kezdetben gyógypedagógusként, mint szakmai helyettes, de már évekkel ezt megelőzően is megbízásosként aktív szerepet vállalt a dolgozók és szülők csoportjainak mentorállásában, mentálhigiénés segítésében, a szakmai munka koordinálásában. 2002 óta egységvezetőként látta el feladatát, kezdetektől fogva nagy odafigyeléssel. Az intézmény vezetése alatt számos szakmai sikert ért el, nevéhez fűződik a snoezelen (sznuzélen) terápiás helység létrehozása, a hozzá kapcsolódó módszertani ajánlással, ami tíz évvel ezelőtt kuriózumnak számított Magyarországon. Továbbá a hidromasszázskád beépítése, üzemeltetése. Az országban egyedülálló módon, 11 éve ad helyet az intézmény a speciális Bowling Országos Vándorkupa Bajnokságnak, ami meghatározó programja a súlyosan, halmozottan sérült emberek rendezvényeinek. Ezen kívül számos szabadidős rendezvény, tábor célozta egységvezetői időszaka alatt a társadalmi integráció megvalósulásának elősegítését a súlyosan, halmozottan sérült emberek tekintetében. Több évig tartó célzott szakmai munka után az intézmény létrehozta három csoporttal működő fejlesztő iskoláját, ami úgy az ellátottak, mint a szakma körében számos elismerést kapott. Magas színvonalú szakmai felkészültsége, kitartása, határozott szakmai elképzelései előrevitték az intézményben folyó munkát. Szakmai alázata és hivatásszeretete példaértékű, az őt követő szakemberek és kollégák számára.

 

Sipos Imréné – 2003-tól, 2013-ig mintegy 10 éven át végzett tálaló konyhai feladatokat az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában. Munkáját precízen, pontosan végezte. Naponta közel 60 fő számára, biztosította, hogy reggelijüket és ebédjüket kulturált körülmények között tudják elfogyasztani. Naponta, példaértékűen elvégezte az ételek adagolását, a tálalást, mosogatást, konyhai takarítást. Rendszeresen részt vett a napközi ünnepségein, rendezvényein a vendéglátás lebonyolításában. Szívesen bekapcsolódott a szabadidős programokba, jó kapcsolatot alakított ki kollegákkal és kliensekkel egyaránt.

 

Nyúka Zsuzsanna – Az  Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 2003-tól 10 éven keresztül végzett takarítást, több mint 500 nm-en. Napi feladatait nehezítette, hogy a takarítási feladatokat a napközi nyitvatartási idejében kellett ellátnia. Feladatait mindig úgy végezte, hogy a szakmai munkát nem zavarta, szinte észrevétlenül szépültek meg keze nyomán a helyiségek. Szívesen segítette, akár irányította jó tanácsaival, példamutatásával a szociális foglalkoztatásban takarítóként foglalkoztatott ellátottainkat. Rendezvényeken, ünnepségeken rutinosan látta el a háziasszonyi teendőket. Rendszeres résztvevője volt a szervezetfejlesztéseknek. Kirándulásokon, nyaralásokon, szabadidős programokon szívesen vállalt kísérői feladatokat. Élettapasztalatait megosztotta ellátottainkkal is, figyelemre méltó empátiával bánt klienseinkkel. Temperamentumos természete miatt, a munkatársi közösség motorja lett, a renitenseket okkal megregulázta, ám mindig számíthattunk rá, ha megértésre, főzési tanácsra, netán sütemény receptre volt szükségünk. Ma is vágyunk jó humorára.

 

Bondár Imréné, Ibolya – a Klebelsberg Kunó utcai Idősek Klubjában először társadalmi aktívaként gondoskodott az otthonukban élő idősekről, majd 1996. október 26-tól  2012. november 26-ig  mint területi gondozónő dolgozott. Az időseket nagy szeretettel és empátiával látta el, amire mi sem nagyobb tanúbizonyság, hogy a mai napig, nyugdíjba vonulásától függetlenül tartja a kapcsolatot régi gondozottaival. Kolléganőivel mindig jó volt a kapcsolata, bizalommal fordulhattak felé, és ezt a kontaktust a mai napig ápolja. Nyugdíjasként, aktívan részt vesz a klub életében. Ötleteivel és jó megoldási képességével segíti a klub mindennapi életét és ezáltal színesíti az odajáró klubtagok mindennapjait.

 

Fotó XV Média – Nagy Botond

 

A közelmúltban hagyományápolásként alkalmunk nyílott neves évfordulók ünneplésére az intézmények életében is. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelhette az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának kollektívája, míg a Területi Gondozás egységében két Idősek Klubjának tagjai és munkatársai örülhettek a közösen megélt éveknek. 25 együtt töltött év az Arany János utcai klub, 40 év a Klebelsberg Kunó utcai klub közösségében.

 

Ajánlott hírek
FENO
Vendégek jártak a FENO-ban
6 napja
Vendégek jártak a FENO-ban
FENO
Húsvétra készülünk
1 hete
Húsvétra készülünk
FENO
BEE-BOT ROBOT
1 hete
BEE-BOT ROBOTMÉHECSKE A FENOBAN
Területi gondozás
Alzheimer Café a Pajtás étteremben
1 hete
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az Alzheimer Café soron következő előadására, melynek helyszíne: Pajtás Étterem (1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26.), időpont: 2019.04.25. (csütörtök) 17-19 óráig
FENO
Nyílt nap a FENO-ban
2 hete
Ezen a héten zajlanak a FENO nyílt napjai
Facebook
Legfrissebb hírek
FENO
Vendégek jártak a FENO-ban
6 napja
Vendégek jártak a FENO-ban
Állásajánlatok
Levendula Nagyi
Kapcsolat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

1157 Budapest, Árendás köz 4-6.

Tel./Fax:
06-1/306-3184
06-1/307-6263
06-1/ 271-0209

 E-mail: igazgato@eszixv.hu

 Facebook: facebook.com/eszixv